GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 270
Những nghiên cứu hiện đại sử dụng kĩ thuật MRI cho thấy kích cỡ bộ não có liên quan đến IQ với một hệ số là khoảng 0,4. Một nghiên cứu trên những cặp sinh đôi do Thompson cùng những cộng sự xuất bản vào năm 2001 cho thấy rằng chất xám có liên quan đến hệ số g và cũng có hệ số di truyền rất cao (một nghiên cứu gần đây cho thấy con số đó là 0,85)
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:55:36(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hình nào khác với các hình còn lại?:
A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
F-
Hình 6
2-
Trong các hình sau, 2 hình nào khác với các hình còn lại?:
A-
Hình C, hình F
B-
Hình A, hình E
C-
Hình D, hình G
D-
Hình B, hình F
E-
Hình B, hình H
3-
Nhà Phương nuôi rất nhiều thỏ.
Biết là hiện nay nhà Phương có nuôi 8 con thỏ xám và 1 con thỏ đen, ngoài ra còn nuôi số thỏ trắng bằng 55% tổng số thỏ nuôi trong nhà.
Vậy chí ít nhà Phương nuôi bao nhiêu con thỏ?
A-
Nhà Phương có nuôi 20 con thỏ.
B-
Nhà Phương có nuôi 23 con thỏ.
C-
Nhà Phương có nuôi 26 con thỏ.
D-
Nhà Phương có nuôi 31 con thỏ.
4-
Hình nào lẻ bộ?:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
F-
Hình F
G-
Hình G
H-
Hình H
I-
Hình I
5-
Ba người bạn đem số sách cũ bày bán, bán được tổng cộng 73 đồng. Biết là tổng giá trị sách cũ của A bằng 60% của B; Tổng giá trị sách cũ của B bằng 120% của C.
Vậy phải phân chia số tiền 73 đồng sao cho hợp lý?
A-
Chia cho A: 18 đồng, B: 30 đồng và C: 25 đồng .
B-
Chia cho A: 19 đồng, B: 29 đồng và C: 25 đồng .
C-
Chia cho A: 19 đồng, B: 28 đồng và C: 26 đồng .
6-
Hình nào khớp với lỗ: A, B ,C hay D?. Các hình có thể xoay nhưng không được lật mặt.
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
7-
Xếp chồng 4 hình chữ nhật dưới đây, bạn có thể thấy từ tiếng anh nào hiện ra?
A-
RICE
B-
RACE
C-
PLANT
D-
PAINT
8-
Trong các loài động vật dưới đây, loại nào là tương đối đặc thù?

1: Con lừa; 2: Bò sữa; 3: Chim cánh cụt; 4: Báo biển; 5: Cá kình
A-
Con lừa
B-
Bò sữa
C-
Chim cánh cụt
D-
Báo biển
E-
Cá kình
9-
Cho hình:

Quân Domino nào sẽ thay thế cho quân Domino còn thiếu trong các quân Domino sau?

A-
Quân Domino số 1
B-
Quân Domino số 2
C-
Quân Domino số 3
D-
Quân Domino số 4
E-
Quân Domino số 5
10-
Bạn có thể đếm ra bao nhiêu cụm ba chữ số xếp theo mô hình (xếp theo thứ tự) là 531 trong hình vẽ dưới đây? Hai chữ số đứng kế tiếp nhau trong cụm trên phải được nối với nhau bằng một đường kẻ.
A-
12 hình
B-
23 hình
C-
43 hình
D-
50 hình
E-
87 hình
F-
91 hình
[ Đặng Vân Oanh - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 947. Đăng: 28-09-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG