GMT: Chủ Nhật, ngày 25  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 276
Gen di truyền ảnh hưởng IQ:
Nghiên cứu 2 anh em sinh đôi được nhận nuôi trong 2 gia đình trung lưu, người ta tìm ra liên hệ này. Nhiều người nghĩ khi còn sống với gia đình, IQ của 2 anh em sẽ tương đồng. Chỉ khi họ bắt đầu cuộc sống tự lập, có những kinh nghiệm sống riêng thì IQ mới khác.
Sự thật, khi sống tự lập IQ của 2 anh em càng trở nên giống nhau vì chịu tác động từ gen di truyền ảnh hưởng tới trí thông minh của họ (sự tương đồng gen của 2 anh em là 50%).
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 16:11:41(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hình nào lẻ bộ?:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
F-
Hình F
G-
Hình G
H-
Hình H
I-
Hình I
2-
Trong các hình sau, hình nào khác với các hình còn lại?
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
F-
Hình F
3-
Hình nào khớp với lỗ: A, B ,C hay D?. Các hình có thể xoay nhưng không được lật mặt.
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
4-
Xếp chồng 4 hình chữ nhật dưới đây, bạn có thể thấy từ tiếng anh nào hiện ra?
A-
QUESTION
B-
QUEEN
C-
GLOBAL
D-
SUPPORT
5-
Trong các hình sau, hình nào khác với các hình còn lại?
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
F-
Hình F
G-
Hình G
H-
Hình H
I-
Hình I
6-
Trong một phòng trọ có 7 nam sinh cùng ở, họ phân công nhau mỗi người trực nhật một ngày trong một tuần:
(1) A trực nhật muộn hơn C 1 ngày
(2) D trực nhật muộn hơn E 2 ngày
(3) B trực nhật sớm hơn G 3 ngày
(4) Ngày trực nhật của F vừa hay nằm giữa ngày trực nhật của B và C, đồng thời là ngày thứ 5.
Bạn có biết lịch trực nhật của họ như thế nào không?
A-
Ngày thứ 2 do A trực nhật
Ngày thứ 3 do B trực nhật
Ngày thứ 4 do D trực nhật
Ngày thứ 5 do F trực nhật
Ngày thứ 6 do G trực nhật
Ngày thứ 7 do C trực nhật
Ngày chủ nhật do E trực nhật
B-
Ngày thứ 2 do B trực nhật
Ngày thứ 3 do E trực nhật
Ngày thứ 4 do F trực nhật
Ngày thứ 5 do D trực nhật
Ngày thứ 6 do G trực nhật
Ngày thứ 7 do C trực nhật
Ngày chủ nhật do A trực nhật
C-
Ngày thứ 2 do E trực nhật
Ngày thứ 3 do B trực nhật
Ngày thứ 4 do D trực nhật
Ngày thứ 5 do F trực nhật
Ngày thứ 6 do G trực nhật
Ngày thứ 7 do C trực nhật
Ngày chủ nhật do A trực nhật
7-
Đội bóng của trường thắng lợi trong thi đấu trở về, nhà trường phái người xếp hàng ở cổng trường để hoan nghênh.
Hàng ngũ hoan nghênh dài 100m, hai bên đường cứ cách 5m có một người đứng.
Vậy tổng cộng cần bao nhiêu người xếp hàng để hoan nghênh?
A-
40 người
B-
41 người
C-
42 người
D-
43 người
8-
Ba miếng ghép nào ráp vừa hình cho sẵn để tạo thành một hình vuông hoàn chỉnh?:

A-
C, D & F
B-
A, B & E
C-
B, D & F
D-
A, C & E
9-
Hãy sắp xếp các từ tiếng Anh (từ đơn) xuất hiện trong đoạn văn dưới đây theo thứ tự như trong từ điển (phần tên riêng ghi ở cuối đoạn văn không tính), vậy từ 13 sẽ là từ nào?:
Cossar was a large-bodied man with gaunt inelegant limbs casually at convenient corners of his body, and a face like a carving abandoned as altogether too unpromising for completion.
                                                                                                                     H.G.Wells
A-
carving
B-
too
C-
unpromising
D-
abandoned
E-
convenient
F-
face
10-
Điền số còn thiếu vào dấu chấm hỏi:
A-
Số 6
B-
Số 11
C-
Số 15
D-
Số 9
[ Đặng Vân Oanh - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1436. Đăng: 09-10-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG