GMT: Thứ Năm, ngày 5  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống     Bảo Trì Hệ Thống     Thông Tin Di Động     Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever     An Toàn Bảo Mật Thông Tin     CCNA     Microsoft Exchange Server     Cơ Sở Điều Khiển Tự Động     Windows Server   

Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 46
Trao đổi khoá Diffie Hellman là thủ tục giữa 2 người sử dụng để: trao đổi khoá công khai trao đổi khoá mật bằng khoá công khai trao đổi xác nhận khoá công khai (gồm khoá công khai và danh tính) trao đổi khoá mật mới bằng khoá mật cũ Sự an toàn của trao đổi khoá Diffie Hellman dựa trên việc trao đổi trên kênh riêng của 2 người sử dụng thông qua bên đối tác thứ ba tin cậy độ khó của bài toán logarit rời rạc độ mật của khoá dùng chung cũ Tìm khẳng định sai trong các câu sau về mã xác thực bản tin Mã xác thực là bản nén của một bản tin về kích thước cố định....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:31:22(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trao đổi khoá Diffie Hellman là thủ tục giữa 2 người sử dụng để:
A-
trao đổi khoá công khai
B-
trao đổi khoá mật bằng khoá công khai
C-
trao đổi xác nhận khoá công khai (gồm khoá công khai và danh tính)
D-
trao đổi khoá mật mới bằng khoá mật cũ
2-
Sự an toàn của trao đổi khoá Diffie Hellman dựa trên
A-
việc trao đổi trên kênh riêng của 2 người sử dụng
B-
thông qua bên đối tác thứ ba tin cậy
C-
độ khó của bài toán logarit rời rạc
D-
độ mật của khoá dùng chung cũ
3-
Tìm khẳng định sai trong các câu sau về mã xác thực bản tin:
A-
Mã xác thực là bản nén của một bản tin về kích thước cố định
B-
Mã xác thực phụ thuộc vào bản tin và khoá
C-
Mã xác thực có vai trò như chữ ký điện tử
D-
Cả bên nhận và bên gửi đều biết thuật toán nén và khoá
4-
Tìm khẳng định đúng trong các câu sau về mã xác thực bản tin
A-
Mã xác thực có thể giải mã để nhận lại bản tin
B-
Mã xác thực phụ thuộc vào bản tin và khoá
C-
Mã xác thực có vai trò như chữ ký điện tử
D-
Bên nhận không biết thuật toán mã xác thực và khoá
5-
Tìm khẳng định đúng về mã xác thực và hash:
A-
Mã xác thực có thể giải mã để nhận lại bản tin
B-
Hash có thể giải mã ngược lại được
C-
Hash có vai trò như chữ ký điện tử
D-
Hash và mã xác thực đều là các công cụ để xác thực
6-
Chọ khẳng định đúng, MD5 là
A-
Mã xác thực
B-
Hàm Hash
C-
Mã công khai
D-
Chữ ký điện tử
7-
Tìm khẳng định sai trong các câu sau về hàm hash
A-
Hash phụ thuộc vào bản tin và khoá
B-
Hash là bản nén của một bản tin về kích thước cố định
C-
Hash được coi là dấu vân tay xác định tính toàn vẹn của bản tin
D-
Hash dùng kết hợp với khoá công khai tạo chữ ký điện tử trên bản tin
8-
Tìm khẳng định đúng trong các câu sau về hàm hash
A-
Hash phụ thuộc vào bản tin và khoá
B-
Hash có vai trò như chữ ký điện tử trên bản tin
C-
Hash được coi là dấu vân tay xác định tính toàn vẹn của bản tin
D-
Có thể giải mã Hash để khôi phục lại bản tin
9-
Tìm khẳng định đúng trong các câu sau về hàm hash:
A-
Hash phụ thuộc vào bản tin và khoá
B-
Hash có vai trò như chữ ký điện tử trên bản tin
C-
Dễ dàng tìm 2 bản tin có cùng Hash
D-
Hash dùng kết hợp với khoá công khai tạo chữ ký điện tử trên bản tin
10-
Tìm khẳng định sai về chữ ký điện tử trong các câu sau:
A-
Chữ ký điện tử phụ thuộc bản tin và người ký
B-
Chữ ký điện tử xác nhận người gửi và nội dung gửi
C-
Dùng chữ ký điện tử chống từ chối người gửi
D-
Người nhận có thể tạo ra chữ ký điện tử của người gửi trên bản tin để so sánh
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1065. Đăng: 27-12-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG