GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 12 >> Toán

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử   
 Hình Học     Giải Tích   

Nguyên hàm và Tích phân - Bài 1
Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số
A.
B.
C.
D.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:12:38(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 30 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số
A-
B-
C-
D-
2-
Tính
A-
B-
C-
D-
3-
Tính nguyên hàm
A-
B-
C-
D-
4-
Tính tích phân
A-
B-
C-
D-
5-
Tính diện tích S hình phẳng giới hạn bởi các đường:
A-
B-
C-
D-
6-
Cho Parabol . Xét hình giới hạn bởi một tiếp tuyến bất kì của (P) và các đường x = 0, x = 1, y = 0. Tìm các tiếp tuyến để hình phẳng trên có diện tích lớn nhất.
A-
B-
C-
D-
7-
Tính thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng quanh Ox giới hạn bởi các đường y = xlnx, y = 0, x = 3.
A-
B-
C-
D-
8-
Gọi (d) là đường thẳng qua M(1; 1) với hệ số góc k < 0. Giả sử (d) cắt Ox, Oy lần lượt tại A và B. Tam giác OAB quay quanh trục Ox tạo thành khối tròn xoay, xác định k để khối tròn xoay này có thể tích nhỏ nhất.
A-
B-
C-
D-
9-
Tính f(4) biết
A-
B-
C-
D-
10-
Giải phương trình
A-
B-
C-
D-
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 627. Đăng: 31-08-2014.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG