GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 12 >> Toán

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử   
 Hình Học     Giải Tích   

Khối đa diện - Đề 20
Cho lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có tất cả các cạnh đáy đều bằng a, góc tạo thành bởi cạnh bên và mặt đáy là và hình chiếu H của đỉnh A lên mặt phẳng (A'B'C') trùng với trung điểm của cạnh B'C'. Tính thể tích V của khối lăng trụ.
A.
B.
C.
D.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:31:34(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 30 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có tất cả các cạnh đáy đều bằng a, góc tạo thành bởi cạnh bên và mặt đáy là và hình chiếu H của đỉnh A lên mặt phẳng (A'B'C') trùng với trung điểm của cạnh B'C'. Tính thể tích V của khối lăng trụ.
A-
B-
C-
D-
2-
Cho tứ diện SABC có . Tính độ dài đoạn AB.
A-
B-
C-
D-
3-
Cho tam giác đều ABC có đường cao AH = 2a. Gọi O là trung điểm của AH. Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABC) tại O, lấy điểm S sao cho OS = 2a. Gọi I là một điểm trên OH, đặt AI = x, a < x < 2a. Gọi là mặt phẳng qua I và vuông góc với đường thẳng OH. Với giá trị nào của x thì diện tích thiết diện của với tứ diện SABC là lớn nhất.
A-
B-
C-
D-
4-
Trong mặt phẳng (P) cho hình vuông ABCD cạnh a có tâm là O. Trên các nửa đường thẳng Ax, Cy vuông góc với (P) và ở về cùng một phía đối với (P) ta lần lượt lấy hai điểm M, N. Đặt AM = x, CN = y. Giả sử M, N thay đổi sao cho tam giác OMN vuông tại O. Tính thể tích V của tứ diện BDMN.
A-
B-
C-
D-
5-
Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, SA vuông góc với (ABCD) và . Gọi AH là đường cao của tam giác SAB. Gọi M là trung điểm của AB, là mặt phẳng qua M và vuông góc với SB. Tính diện tích S của thiết diện tạo bởi mặt phẳng và hình chóp.
A-
B-
C-
D-
6-
Hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh a, các cạnh bên đều bằng . Gọi là góc giữa AB và (P) với (P) là mặt phẳng qua A, vuông góc với SC. Tính
A-
B-
C-
D-
7-
Trong mặt phẳng (P) cho đường tròn tâm O bán kính R. Gọi BC là đường kính thay đổi và A là điểm cố định trên đường tròn với . Trên đường vuông góc với (P) tại A ta lấy SA = 2R. Vẽ . Gọi là góc nhị diện bởi (SBC) và (P). Tìm để đạt giá trị nhỏ nhất.
A-
B-
C-
D-
8-
Cho lăng trụ ABC.A'B'C'. Tính thể tích V của tứ diện ACA'B' biết tam giác ABC là tam giác đều cạnh bang a, AA' = b và AA' tạo với mặt phẳng (ABC) một góc bằng .
A-
B-
C-
D-
9-
Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh a và một điểm M trên cạnh AB, AM = x, 0 < x < a. Xét mặt phẳng (P) đi qua điểm M và chứa đường chéo A'C' của hình vuông A'B'C'D'. Tính diện tích S thiết diện của hình lập phương cắt bởi mặt phẳng (P).
A-
B-
C-
D-
10-
Hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ACBD tâm O cạnh a, cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và SA = a. Gọi I là trung điểm của cạnh SC và M là trung điểm của đoạn AB. Tính khoảng cách d từ điểm I đến đường thẳng CM.
A-
B-
C-
D-
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 741. Đăng: 28-09-2014.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG