GMT: Thứ Tư, ngày 12  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 6 >> Toán

Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh   
 Đề Thi     Ôn tập số tự nhiên     Số Nguyên     Đoạn Thẳng     Góc   

Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 01
Bài trắc nghiệm toán lớp 6 sau đây mang tính chất tham khảo, dùng vào việc ôn thi học kì I lớp 6, tuyển những câu hỏi trắc nghiệm toán, rèn luyện kỹ năng giải toán trung học cơ sở. Ở bài trắc nghiệm này sẽ giải các câu trắc nghiệm như trong khoảng từ 32 đến 98 có bao nhiêu số chẵn, tìm số phần tử của tập hợp A....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 23:53:51(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho M = {8; 12; 14}; trong các cách viết sau,cách viết nào Đúng ?
A-
B-
C-
D-
2-
Trong khoảng từ 32 đến 98 có bao nhiêu số chẳn?
A-
34
B-
35
C-
33
D-
66
3-
Số nào chia hết cho cả 2; 3; 5; 9 trong các số sau?
A-
45
B-
78
C-
180
D-
210
4-
Kết quả 23.22 bằng:
A-
26
B-
25
C-
45
D-
46
5-
Cho .Số phần tử của tập hợp A là:
A-
3
B-
4
C-
5
D-
6
6-
ƯCLN ( 12; 24; 6) là:
A-
12
B-
6
C-
3
D-
24
7-
Tổng 21 + 45 chia hết cho số nào sau đây:
A-
3
B-
9
C-
5
D-
7
8-
Kết quả (-17) + 21 bằng :
A-
-34
B-
34
C-
-4
D-
4
9-
BCNN(6 ;8) là :
A-
48
B-
24
C-
36
D-
6
10-
Số nào sau đây là số nguyên tố?
A-
77
B-
57
C-
17
D-
9
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1453. Đăng: 13-08-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG