GMT: Thứ Năm, ngày 28  tháng 5, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 6 >> Toán

Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh   
 Đề Thi     Ôn tập số tự nhiên     Số Nguyên     Đoạn Thẳng     Góc   

Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 11
Bài trắc nghiệm toán lớp 6 sau đây mang tính chất tham khảo, dùng vào việc ôn thi học kì I lớp 6, tuyển những câu hỏi trắc nghiệm toán, rèn luyện kỹ năng giải toán trung học cơ sở. Ở bài trắc nghiệm này sẽ giải các câu trắc nghiệm như cho tập hợp A = { 2 ; 4 ; 5 }, khẳng định nào sau đây là đúng, ƯCLN(36,60,72 ), kết quả của phép tính 5 - 2.3....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:12:29(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho tập hợp A = { 2 ; 4 ; 5 } .khẳng định nào sau đây là đúng?
A-
B-
C-
D-
2-
Số phần tử của tập hợp A = { 10 ; 12 ; 14; ...; 98} là:
A-
21
B-
45
C-
140
D-
987
3-
Số 2034:
A-
Không chia hết cho cả 3 và 9
B-
Chia hết cho 5
C-
Chia hết cho cả 3 và 9
D-
Chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9
4-
ƯCLN(36,60,72 ) bằng:
A-
8
B-
24
C-
6
D-
12
5-
BCNN(40; 52) bằng:
A-
72
B-
520
C-
720
D-
80
6-
Trong các số sau : -7; -2; 0; 8; 12 số nhỏ nhất là:
A-
-7
B-
-2
C-
0
D-
12
7-
Kết quả của phép tính 5 - 2.3 là:
A-
20
B-
11
C-
9
D-
-1
8-
Kết qủa của phép tính 721 : 76 là:
A-
7126
B-
115
C-
715
D-
731
9-
Kết quả của phép tính 9 - (5 – 8) bằng :
A-
6
B-
-4
C-
-6
D-
12
10-
Sắp xếp các số nguyên -7,3,-2,-3,0 theo thứ tự tăng dần ta được:
A-
-7,-3,-2,0,3
B-
3,0,-2,-3,-7
C-
0,3,-7,-3,-2
D-
-2,-3,-7,0,3
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1591. Đăng: 14-08-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG