GMT: Thứ Sáu, ngày 14  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   
 Đề Thi   

Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 01
Bài trắc nghiệm toán lớp 5 sau đây mang tính chất tham khảo, dùng vào việc ôn thi học kì I, tuyển những câu hỏi trắc nghiệm toán, rèn luyện kỹ năng giải toán. Ở bài trắc nghiệm này sẽ giải các câu trắc nghiệm như sắp xếp các phân số, phân số nào có thể viết thành phân số thập phân, nối biểu thức để được kết quả đúng.....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:06:55(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Sắp xếp các phân số sau: , theo thứ tự giảm dần là:
A-
B-
C-
D-
2-
Phân số bằng phân số nào sau đây:
A-
B-
C-
D-
3-
Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có là học sinh nam. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nữ?
A-
11
B-
24
C-
10
D-
25
4-
Trong các phân số ; ; ; ; phân số nào có thể viết thành phân số thập phân có mẫu là 100 ?
A-
B-
C-
D-
5-
Nối biểu thức để được kết quả đúng?
A-
A - 3 ; C - 1; B - 4; D - 2
B-
A - 2 ; C - 1; B - 4; D - 3
C-
A - 1; C - 3; B - 2; D - 4
D-
A - 4 ; C - 2; B - 3; D - 1
6-
Kết quả phép tính: bằng:
A-
B-
C-
D-
7-
Kết quả của phép tính: bằng:
A-
B-
C-
D-
8-
Tìm x biết:
A-
B-
C-
D-
9-
Phân số thập phân bằng phân số nào sau đây:
A-
B-
C-
D-
10-
Điền số thích hợp vào ô trống:
A-
60
B-
58
C-
48
D-
30
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1464. Đăng: 15-08-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG