GMT: Thứ Hai, ngày 22  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   
 Đề Thi   

Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 04
Bài trắc nghiệm toán lớp 5 sau đây mang tính chất tham khảo, dùng vào việc ôn thi học kì I , tuyển những câu hỏi trắc nghiệm toán, rèn luyện kỹ năng giải toán. Ở bài trắc nghiệm này sẽ giải các câu trắc nghiệm như tìm số để điền vào ô trống, viết kết quả phép tính thành số thập phân mẫu bằng 10, tìm hai số tự nhiên a và b....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 06:45:03(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tìm số để điền vào ô trống:
A-
4
B-
2
C-
3
D-
1
2-
số sách trên bàn là 16 quyển. Hỏi trên bàn có mấy quyển sách ?
A-
15
B-
20
C-
25
D-
30
3-
Viết kết quả phép tính thành số thập phân mẫu bằng 10:
A-
B-
C-
D-
4-
A-
B-
C-
D-
5-
Viết dưới dạng số đo dam:
A-
B-
C-
D-
6-
Tìm x biết:
A-
B-
C-
D-
7-
Tìm hai số tự nhiên a và b biết: a + b = 8 và phân số :
A-
a = 3 và b = 5
B-
a = 2 và b = 6
C-
a = 1 và b = 7
D-
a = 14 và b = 6
8-
So sánh ba phân số: ta có:
A-
B-
C-
D-
9-
Kết quả của phép tính là:
A-
B-
C-
D-
10-
Tìm số thích hợp điền vào ô trống:
A-
12
B-
10
C-
6
D-
5
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1173. Đăng: 16-08-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG