GMT: Thứ Ba, ngày 11  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   
 Đề Thi   

Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 06
Bài trắc nghiệm toán lớp 5 sau đây mang tính chất tham khảo, dùng vào việc ôn thi học kì I , tuyển những câu hỏi trắc nghiệm toán, rèn luyện kỹ năng giải toán. Ở bài trắc nghiệm này sẽ giải các câu trắc nghiệm như điền số thích hợp vào chỗ chấm, tính kết quả của phép tính, nối biểu thức để được kết quả đúng...
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 12:36:31(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 6m2 40cm2 + 29990cm2 = ……… m2 30cm2
A-
9
B-
10
C-
11
D-
12
2-
Kết quả của phép tính: 15yến 9kg + 6 yến 15 kg là:
A-
B-
C-
D-
3-
Kết quả của phép tính: là:
A-
B-
C-
D-
4-
Kết quả của phép tính: là:
A-
B-
C-
D-
5-
Tìm x biết:
A-
x = 4
B-
x = 5
C-
x = 6
D-
x = 7
6-
Hãy nối biểu thức để được kết quả đúng:
A-
A -> 2; C->1; B->4; D->3
B-
A -> 4; C->2; B->3; D->1
C-
A -> 3; C->1; B->4; D->2
D-
A -> 1; C->3; B->2; D->4
7-
Tuổi hai cha con theo sơ đồ sau:

Tìm tuổi con?
A-
45 tuổi
B-
20 tuổi
C-
40 tuổi
D-
35 tuổi
8-
6 người thợ làm xong một đoạn đường mất 4 ngày.Vậy 8 người thợ làm xong đoạn đường mất mấy ngày? ( giả sử năng suất của các thợ giống nhau).
A-
4 ngày
B-
2 ngày
C-
3 ngày
D-
9-
Giải bài toán theo sơ đồ sau:

Tính số bi của em.
A-
22
B-
32
C-
52
D-
42
10-
Tìm hai số tự nhiên a và b, biết: a – b = 50 và phân số :
A-
a = 125 và b = 75
B-
a = 175 và b = 125
C-
a = 120 và b = 80
D-
a = 170 và b = 120
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1232. Đăng: 17-08-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG