GMT: Thứ Năm, ngày 21  tháng 11, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử   
 Dao Động Cơ Học     Dòng Điện Xoay Chiều     Sóng Ánh Sáng     Vật Lý Hạt Nhân     Trắc Nghiệm Lý Thuyết     Sóng cơ     Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ     Đề Thi Thử Tốt Nghiệp   

Con lắc - Đề 01
Phát biểu nào sau đây là không đúng với con lắc lò xo ngang?
A. Chuyển động của vật là chuyển động thẳng.
B. Chuyển động của vật là chuyển động biến đổi đều.
C. Chuyển động của vật là chuyển động tuần hoàn.
D. Chuyển động của vật là một dao động điều hoà.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 18:39:50(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Phát biểu nào sau đây là không đúng với con lắc lò xo ngang?
A-
Chuyển động của vật là chuyển động thẳng.
B-
Chuyển động của vật là chuyển động biến đổi đều.
C-
Chuyển động của vật là chuyển động tuần hoàn.
D-
Chuyển động của vật là một dao động điều hoà.
2-
Con lắc lò xo ngang dao động điều hoà, vận tốc của vật bằng không khi vật chuyển động qua
A-
vị trí cân bằng.
B-
vị trí vật có li độ cực đại.
C-
vị trí mà lò xo không bị biến dạng.
D-
vị trí mà lực đàn hồi của lò xo bằng không.
3-
Một vật nặng treo vào một lò xo làm lò xo giãn ra 0,8cm, lấy g = 10m/s2. Chu kỳ dao động của vật là:
A-
T = 0,178s.
B-
T = 0,057s.
C-
T = 222s.
D-
T = 1,777s
4-
Trong dao động điều hoà của con lắc lò xo, phát biểu nào sau đây là không đúng?
A-
Lực kéo về phụ thuộc vào độ cứng của lò xo.
B-
Lực kéo về phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng.
C-
Gia tốc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật.
D-
Tần số góc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật.
5-
Con lắc lò xo gồm vật khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hoà với chu kỳ
A-
B-
C-
D-
6-
Con lắc lò xo dao động điều hoà, khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động của vật
A-
tăng lên 4 lần.
B-
giảm đi 4 lần.
C-
tăng lên 2 lần.
D-
giảm đi 2 lần.
7-
Con lắc lò xo gồm vật m = 100g và lò xo k = 100N/m,(lấy π2 = 10) dao động điều hoà với chu kỳ là:
A-
T = 0,1s.
B-
T = 0,2s.
C-
T = 0,3s.
D-
T = 0,4s.
8-
Con lắc lò xo gồm vật m = 200g và lò xo k = 50N/m,(lấy π2 = 10) dao động điều hoà với chu kỳ là
A-
T = 0,2s.
B-
T = 0,4s.
C-
T = 50s.
D-
T = 100s.
9-
Một con lắc lò xo dao động điều hoà với chu kỳ T = 0,5s, khối lượng của quả nặng là m = 400g, (lấy π2 = 10). Độ cứng của lò xo là
A-
k = 0,156N/m.
B-
k = 32N/m.
C-
k = 64N/m.
D-
k = 6400N/m.
10-
Con lắc lò xo ngang dao động với biên độ A = 8cm, chu kỳ T = 0,5s, khối lượng của vật là m = 0,4kg, (lấy π2 = 10). Giá trị cực đại của lực đàn hồi tác dụng vào vật là
A-
Fmax = 525N.
B-
Fmax = 5,12N.
C-
Fmax = 256N.
D-
Fmax = 2,56N.
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 973. Đăng: 17-08-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG