GMT: Thứ Năm, ngày 28  tháng 5, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   
 Đề Thi   

Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 09
Bài trắc nghiệm toán lớp 5 sau đây mang tính chất tham khảo, dùng vào việc ôn thi học kì I , tuyển những câu hỏi trắc nghiệm toán, rèn luyện kỹ năng giải toán. Ở bài trắc nghiệm này sẽ giải các câu trắc nghiệm như tính kết quả của phép tính, mẹ có 50 triệu đồng gửi vào ngân hàng với lãi suất 0,6%. Hỏi sau 9 tháng mẹ nhận bao nhiêu tiền lãi....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:29:28(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tìm x biết: 329 : x = 12,56 – 3,16
A-
x = 35
B-
x = 34
C-
x = 36
D-
x = 37
2-
Một lớp học có 40 học sinh, trong đó có 12 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nam chiếm tỉ số bao nhiêu phần trăm so với số học sinh trong lớp ?
A-
75%
B-
70%
C-
60%
D-
65%
3-
Mẹ có 50 triệu đồng gửi vào ngân hàng với lãi suất 0,6%. Hỏi sau 9 tháng mẹ nhận bao nhiêu tiền lãi ?
A-
1.700.000 đồng
B-
1.600.000 đồng
C-
2.700.000 đồng
D-
2.500.000 đồng
4-
Một đội công nhân làm đường đã làm được 5,1 km đường và đạt 85% kế hoạch. Hỏi đoạn đường mà đội công nhân phải hoàn thành dài bao nhiêu ki-lô-mét?
A-
8km
B-
4km
C-
7km
D-
6km
5-
Kết quả của phép tính: 5 x 25% + 12 x 30% - 9 x 50%
A-
35%
B-
40%
C-
45%
D-
48%
6-
Trong kho có 18 tấn đường. Lần thứ nhất người ta lấy ra một nửa số đường và lần thứ hai người ta lấy ra 30% số đường còn lại. Hỏi lần thứ hai người ta lấy ra bao nhiêu tấn đường? (Viết dưới dạng thập phân):
A-
5,4 tấn
B-
2,7 tấn
C-
2,5 tấn
D-
4,5 tấn
7-
Tìm x biết: 4 x 35% : x = 14%
A-
x = 15
B-
x = 12
C-
x = 10
D-
x = 20
8-
Tổng số học sinh khối 5 của trường tiểu học miền núi là 280 và số học sinh nữ bằng 75% số học sinh nam. Hỏi khối 5 của trường tiểu học miền núi có bao nhiêu học sinh nam?
A-
140
B-
120
C-
150
D-
160
9-
Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 16 mét và chiều rộng 14 mét. Người ta dành 25% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần làm nhà?
A-
36m2
B-
3m2
C-
38m2
D-
83m2
10-
Số người trong một rạp chiếu bóng giảm 160 người bằng 20% tổng số người đã đến rạp. Hỏi trước khi giảm rạp chiếu bóng có bao nhiêu người?
A-
750 người
B-
800 người
C-
700 người
D-
850 người
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1671. Đăng: 17-08-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG