GMT: Thứ Năm, ngày 13  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   
 Đề Thi   

Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 10
Bài trắc nghiệm toán lớp 5 sau đây mang tính chất tham khảo, dùng vào việc ôn thi học kì I , tuyển những câu hỏi trắc nghiệm toán, rèn luyện kỹ năng giải toán. Ở bài trắc nghiệm này sẽ giải các câu trắc nghiệm như tính số học sinh 11 tuổi của lớp học, viết kết quả dưới dạng tỉ số phần trăm, tìm một số biết 30% của nó là 135....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 00:29:38(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một lớp học có 35 học sinh, trong số đó học sinh 10 tuổi chiếm 80%, số còn lại là học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó?
A-
5
B-
9
C-
7
D-
11
2-
Một số học sinh khá giỏi của trường Kim Đồng là 468cm, chiếm 75% học sinh toàn trường. Hỏi trường Kim Đồng có bao nhiêu học sinh?
A-
590
B-
570
C-
630
D-
600
3-
Tính : (Viết kết quả dưới dạng tỉ số phần trăm).
A-
80%
B-
78%
C-
68%
D-
70%
4-
Một xưởng may đã dùng hết 1020m vải để may quần áo, trong đó số vải may quần chiếm 70%. Hỏi số vải may áo là bao nhiêu mét?
A-
360m
B-
306m
C-
305m
D-
350m
5-
Tìm một số biết 30% của nó là 135:
A-
405
B-
450
C-
504
D-
540
6-
Viết hỗn số thành số thập phân.
A-
1,59
B-
2,6
C-
2,59
D-
1,6
7-
Phân số nào trong bốn phân số sau đây bằng 4,25%
A-
B-
C-
D-
8-
Thực hiện phép tính: 63% : (12 x 5)
A-
1,5
B-
1,05
C-
1,005
D-
0,15
9-
Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 416m2 = ………… ha
A-
4,16
B-
41,6
C-
0,0416
D-
0,416
10-
Tìm x biết: 0,32 : x = 4 – 0,8
A-
x = 0,2
B-
x = 0,02
C-
x = 0,01
D-
x = 0,1
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1575. Đăng: 17-08-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG