GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   
 Đề Thi   

Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 12
Bài trắc nghiệm toán lớp 5 sau đây mang tính chất tham khảo, dùng vào việc ôn thi học kì I , tuyển những câu hỏi trắc nghiệm toán, rèn luyện kỹ năng giải toán. Ở bài trắc nghiệm này sẽ giải các câu trắc nghiệm như tính kết quả của phép tính viết kết quả dưới dạng thập phân và đơn vị đo là ha; một thùng chứa dầu, đem đổ đầy vào 18 chai mỗi chai 0,85 lít và dư 0,7 lít, hỏi thùng đó chứa bao nhiêu lít dầu....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:49:19(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Kết quả của phép tính: (viết kết quả dưới dạng thập phân và đơn vị đo là ha).
A-
2,04 ha
B-
20,04 ha
C-
200,4 ha
D-
2004 ha
2-
Trên bản đồ tỉ lệ 1:1000, một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 6 cm và chiều rộng là 3 cm. Tính diện tích khu vườn với số đo là là m2?
A-
18000m2
B-
180000m2
C-
1800m2
D-
180m2
3-
Cho ; lấy 30% số a thì được số ?
A-
0,53
B-
0,425
C-
0,42
D-
0,525
4-
Một thùng chứa dầu, đem đổ đầy vào 18 chai mỗi chai 0,85 lít và dư 0,7 lít. Hỏi thùng đó chứa bao nhiêu lít dầu?
A-
16 lít
B-
15,5 lít
C-
18 lít
D-
18,5 lít
5-
Một người đi bộ từ A đến B mất 2 giờ. Giờ đầu đi được 60% quãng đường AB và giờ thứ hai đi được 7,6 km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km?
A-
15km
B-
19km
C-
16km
D-
16,5km
6-
Tính: 0,8tấn 65% - 9 yến 7kg ( viết kết quả dưới dạng số thập phân và đơn vị đo là tạ):
A-
4,21 tạ
B-
4,2 tạ
C-
4,23 tạ
D-
4,25 tạ
7-
Tìm x biết:
A-
x = 2,4
B-
x = 24
C-
x = 240
D-
x = 0,24
8-
Đem số tiền 60 triệu đồng gửi vào ngân hàng. Sau một tháng người gửi nhận được cả vốn lẫn lời là 60 162 000 đồng. Tính lãi suất hàng tháng của ngân hàng?
A-
0,27%
B-
0,28%
C-
0,29%
D-
0,3%
9-
Chiều dài thật của một con đường là 130,4km và chiều dài của con đường này trên bản đồ là 65,2cm. Tính tỉ lệ của bản đồ ?
A-
B-
C-
D-
10-
Tuổi của hai bố con cộng lại là 63 tuổi và tuổi cha bằng 250% tuổi con. Hỏi con bao nhiêu tuổi?
A-
19 tuổi
B-
22 tuổi
C-
18 tuổi
D-
21 tuổi
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1272. Đăng: 17-08-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG