GMT: Thứ Ba, ngày 21  tháng 5, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   
 Đề Thi   

Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 13
Bài trắc nghiệm toán lớp 5 sau đây mang tính chất tham khảo, dùng vào việc ôn thi học kì I , tuyển những câu hỏi trắc nghiệm toán, rèn luyện kỹ năng giải toán. Ở bài trắc nghiệm này sẽ giải các câu trắc nghiệm như một ô tô đi từ Đà Nẵng lúc 7 giờ 20 phút và đến Quy Nhơn lúc 12 giờ 10phút. Hỏi ô tô đi từ Đà Nẵng đến Quy Nhơn hết bao nhiêu thời gian, điền số thích hợp vào chỗ chấm....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 09:42:46(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Chọn đáp án đúng trong các câu sau:
A-
25phút 43giây – 12phút 26 giây = 13phút 17giây
B-
20 ngày 3 giờ + 14 ngày 22 giờ = 35 ngày 1 giờ.
C-
Cả hai câu A, B đều đúng.
D-
Cả hai câu A, B đều sai
2-
Một ô tô đi từ Đà Nẵng lúc 7 giờ 20 phút và đến Quy Nhơn lúc 12 giờ 10 phút. Hỏi ô tô đi từ Đà Nẵng đến Quy Nhơn hết bao nhiêu thời gian?
A-
4 giờ 30phút
B-
5 giờ 50 phút
C-
5 giờ 30phút
D-
4 giờ 50 phút
3-
An đi từ nhà đến bến xe hết 45phút, sau đó đi ô tô đến Nha Trang hết 3 giờ 30 phút. Hỏi An đi từ nhà đến NhaTrang hết bao nhiêu thời gian?
A-
255 phút
B-
195 phút
C-
225 phút
D-
135 phút
4-
Lan thi đấu 5 ván cờ hết 40 phút 45 giây. Hỏi trung bình Lan thi đấu mỗi ván cờ hết bao nhiêu lâu?
A-
200 phút 225 giây
B-
8 phút 9 giây
C-
9 phút 8 giây
D-
225 phút 200 giây
5-
Trung bình người thợ cắt và may xong một bộ đồ hết 1 giờ 25 phút. Lần thứ nhất người đó may bộ đồ, lần thứ hai người đó may được 9 bộ đồ. Hỏi cả hai lần may, người đó phải may trong bao nhiêu thời gian?
A-
21 giờ 5 phút
B-
15 giờ 20phút
C-
21 giờ 15 phút
D-
15 giờ 15 phút
6-
Chọn đáp án đúng trong các câu sau:
A-
(3 ngày 15 giờ – 1 ngày 21 giờ) 2 = 4 ngày.
B-
18 phút 6 giây 3 + 36 phút 24 giây : 4 = 1 giờ 24 giây
C-
Cả hai câu A, B đều đúng.
D-
Cả hai câu A, B đều sai.
7-
Hằng và Lan hẹn gặp nhau lúc 12 giờ 50 phút. Hằng đến chỗ hẹn lúc 12 giờ 25 phút, còn Lan đến muộn mất mười lăm phút. Hỏi Hằng phải đợi Lan mất bao nhiêu phút?
A-
1 giờ 25 phút
B-
15 phút
C-
25 phút
D-
40 phút
8-
Một người đi từ A lúc 5 giờ 35 phút và đến B lúc 8 giờ 20 phút. Giữa đường người đó nghỉ 15 phút. Hỏi nếu không kể thời gian nghỉ người đó đi quãng đường AB hết bao nhiêu thời gian?
A-
2 giờ 30 phút
B-
3 giờ 30 phút
C-
2 giờ 45 phút
D-
3 giờ 25 phút
9-
Mỗi ngày An tập thể dục hai lần, mỗi lần 10 phút và 2 tiết học thêm, mỗi tiết 45 phút. Hỏi mỗi ngày An học thêm và tập thể dục bao nhiêu thời gian?
A-
2 giờ 50 phút
B-
1 giờ 50 phút
C-
2 giờ
D-
1 giờ 45 phút
10-
Điền số thích hợp vào chỗ chấm: tuần 36 giờ :2 = ………… giờ.
A-
12 giờ 50 phút
B-
13 giờ 50 phút
C-
13 giờ
D-
12 giờ
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1330. Đăng: 17-08-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG