GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Các loại hợp chất vô cơ     Kim loại   

Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 14
Gang được sản xuất theo nguyên tắc nào sau đây ?
A. Dùng khí hiđro khử oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò luyện kim
B. Dùng cacbon khử oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò luyện kim
C. Dùng khí CO khử oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò luyện kim
D. Dùng khí CO2 khử oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò luyện kim
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 18:29:34(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Gang được sản xuất theo nguyên tắc nào sau đây ?
A-
Dùng khí hiđro khử oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò luyện kim
B-
Dùng cacbon khử oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò luyện kim
C-
Dùng khí CO khử oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò luyện kim
D-
Dùng khí CO2 khử oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò luyện kim
2-
Thép được sản xuất theo nguyên tắc nào sau đây ?
A-
Dùng khí CO khử FeO ở nhiệt độ cao
B-
Dùng O2 chuyển Fe thành FeO, sau đó FeO bị các tạp chất khử thành sắt, các tạp chất bị chuyển thành xỉ
C-
Dùng oxi đốt cháy tạp chất chuyển về dạng khí hoặc xỉ
D-
Dùng khí CO khử các oxit sắt ở nhiệt độ cao
3-
Phản ứng nào sau đây xảy ra trong quá trình luyện gang ?
A-
FeO + Mn → Fe + MnO
B-
2Fe2O3 + 3Si → 4Fe + 3SiO2
C-
Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2
D-
FeO + C → Fe + CO
4-
Dùng 1 tấn nguyên liệu là gang có hàm lượng 93% Fe để chế tạo thép có hàm lượng Fe 97%. Khối lượng thép mới thu được là đáp số nào sau đây ?
A-
1,043 tấn
B-
0,959 tấn
C-
0,995 tấn
D-
1,43 tấn
5-
Hiện tượng nào sau đây không phải là sự ăn mòn kim loại ?
A-
Đốt cháy dây sắt trong bình khí oxi, dây sắt bị ngắn dần
B-
Ngâm đinh sắt trong nước một thời gian, đinh sắt bị gỉ
C-
Tàu thuỷ sau một thời gian chạy dưới biển thì vỏ tàu bị gỉ
D-
Dây đồng để lâu trong không khí bị gỉ
6-
Một loại máy làm bằng thép được bảo quản trong điều kiện nào thì tuổi thọ của nó sẽ dài nhất ?
A-
Đặt ở nơi ẩm ướt, được lau chùi thường xuyên sau khi sử dụng
B-
Đặt ở nơi khô ráo, không được lau chùi sau khi sử dụng
C-
Đặt ở nơi khô ráo, sạch sẽ, được lau chùi sau khi sử dụng, có lớp dầu, mỡ hoặc sơn bên ngoài bảo vệ
D-
Không dùng biện pháp bảo vệ nào
7-
Có hai dây phơi để ngoài trời : dây thứ nhất là đồng nguyên chất, dây thứ hai là đồng nối với một đoạn dây sắt. Dây phơi nào chóng bị hỏng hơn ?
A-
Dây thứ nhất
B-
Dây thứ hai
C-
Cả hai dây đều không bị hỏng
D-
Cả hai dây đều bị hỏng sau một thời gian như nhau
8-
Phương trình hoá học nào sau đây minh hoạ được cho tính chất : Kim loại tác dụng được với dung dịch muối tạo ra muối mới và kim loại mới ?
A-
2Na + BaSO4 → Na2SO4 + Ba
B-
2K + CuSO4 → Cu + K2SO4
C-
Mg + FeCl2 → MgCl2 + Fe
D-
2Al + 3Mg(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Mg
9-
Cho một miếng K nhỏ vào cốc đựng dung dịch MgCl2, hiện tượng gì sẽ xảy ra ?
A-
Miếng K tan dần, có bọt khí không màu thoát ra (1)
B-
Miếng K tan dần, xuất hiện kết tủa trắng (Mg) bám vào miếng K (2)
C-
Xuất hiện kết tủa Mg(OH)2 màu trắng
D-
Cả hiện tượng (1) và (2)
10-
Có 4 kim loại X, Y, Z, T. Trong đó Y đứng trước Mg, X đứng sau Cu, T đứng trước H và sau Fe, Z đứng trước Fe và sau Al trong dãy hoạt động hoá học.
Dãy nào sau đây thể hiện sự giảm dần tính kim loại trong bốn kim loại trên ?
A-
Y, X, T, Z
B-
X, T, Z, Y
C-
T, X, Z, Y
D-
Y, Z, T, X
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1222. Đăng: 18-08-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG