GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   
 Đề Thi   

Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 19
Bài trắc nghiệm toán lớp 5 sau đây mang tính chất tham khảo, dùng vào việc ôn thi học kì I , tuyển những câu hỏi trắc nghiệm toán, rèn luyện kỹ năng giải toán. Ở bài trắc nghiệm này sẽ giải các câu trắc nghiệm như nối biểu thức để được kết quả đúng, tìm x biết: 1 giờ 30 phút + 7 giờ = 19 giờ, kết quả của phép tính: 1 giờ 30 phút : 15 + 4 giờ 54 phút....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:52:15(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Nối biểu thức để được kết quả đúng:
A-
A -> 1, C -> 3, B -> 4, D->2
B-
A -> 2, C -> 3, B -> 4, D->1
C-
A -> 3, C -> 1, B -> 4, D->2
D-
A -> 4, C -> 1, B -> 3, D->2
2-
Một con thuyền có vận tốc 9,6 km/ giờ khi nước yên lặng, vận tốc của dòng sông là 2,4 km/giờ. Nếu thuyền đi xuôi dòng thì sau 3 giờ 15 phút sẽ đi được bao nhiêu ki-lô-mét?
A-
38 km
B-
37km
C-
40 km
D-
39km
3-
Một tàu thuỷ khi xuôi dòng có vận tốc 35,6 km/giờ, khi ngược dòng có vận tốc 17,4 km/giờ. Tính vận của tàu thuỷ khi nước yên lặng?
A-
26,5 km/giờ
B-
53 km/giờ
C-
26 km/giờ
D-
52 km/giờ
4-
Tìm x biết:
A-
x = 2
B-
x = 8
C-
x = 6
D-
x = 3
5-
Vận tốc một tàu thuỷ trên mặt nước yên lặng là 20,4km/giờ và vận tốc dòng nước là 1,9 km/giờ. Nếu tàu thuỷ đi ngược dòng thì sau bao lâu tàu thuỷ đi được 46,25km?
A-
2 giờ 10 phút
B-
2 giờ 20 phút
C-
2 giờ 30 phút
D-
2 giờ 50 phút
6-
Kết quả của phép tính:
A-
5 giờ 56 phút
B-
5 giờ 46 phút
C-
6 giờ 15 phút
D-
5 giờ
7-
Quãng đường AB dài 36 km. Một người đi xe đạp từ B đến C, cùng lúc đó một ô tô đi từ A về C với vận tốc 61,5 km/giờ sau 45 phút thì ô tô đuổi kịp xe đạp. Tính vận tốc xe đạp?
A-
13,5 km/giờ
B-
13km/giờ
C-
14 km/giờ
D-
14,5 km/giờ
8-
Tìm số a biết: 6 giờ 10 phút + 8 giờ 20 phút : a = 7 giờ
A-
a = 9
B-
a = 10
C-
a = 7
D-
a = 11
9-
Hình tam giác có độ dài đáy là 2,6dm và chiều cao là 1,5dm thì diện tích là:
A-
2.05dm2
B-
8,2 dm2
C-
1,95 dm2
D-
7,8 dm2
10-
Hình tam giác có cạnh đáy 42,5 m và diện tích là 11050 dm2 . Tính chiều cao của hình tam giác ( đơn vị đo là đề-xi-mét).
A-
51 dm
B-
50 dm
C-
53 dm
D-
52 dm
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1356. Đăng: 18-08-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG