GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   
 Đề Thi   

Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 20
Bài trắc nghiệm toán lớp 5 sau đây mang tính chất tham khảo, dùng vào việc ôn thi học kì I, tuyển những câu hỏi trắc nghiệm toán, rèn luyện kỹ năng giải toán. Ở bài trắc nghiệm này sẽ giải các câu trắc nghiệm như tính tổng diện tích của hai hình tam giác, tính diện tích hình vuông, tính diện tích hình tam giác MDC...
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:50:13(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích 95,36cm2. Lấy điểm M trên cạnh AB. Tính tổng diện tích của hai hình tam giác AMD và BMC? (Xem hình vẽ).
A-
47,68 cm2
B-
45,68 cm2
C-
47,86 cm2
D-
45,68 cm2
2-
Cho hình tam giác ABC có diện tích 55,77 cm2. Người ta cắt bớt một phần ( Xem hình vẽ).
Biết . Tính diện tích phần còn lại.
A-
18,59 cm2
B-
37,18 cm2
C-
34,17 cm2
D-
24,84 cm2
3-
Cho hình tam giác ABC có diện tích 44,45m2. Người ta cắt bớt một phần. (Xem hình vẽ). Biết đường cao và cạnh đáy .
Tính diện tích tam giác AMN.
A-
50,35 m2
B-
52,47 m2
C-
57,15 m2
D-
56,76 m2
4-
Tính diện tích hình tam giác AMN biết ; AB = 18,1cm; BC = 11,4cm.
A-
14,25 cm2
B-
36,46 cm2
C-
103,17 cm2
D-
34,39 cm2
5-
Cho hình vuông ABCD có cạnh là 30 dm, bị cắt 4 miếng ở 4 góc ( Xem hình vẽ ). Tính diện tích hình vuông.
A-
3,88 m2
B-
8,78 m2
C-
7,72 m2
D-
8,68 m2
6-
Cho biết diện tích hình chữ nhật ABCD là 1800 cm ( Xem hình vẽ ). Tính diện tích hình tam giác MDC.
A-
300 cm2
B-
600 cm2
C-
400 cm2
D-
500 cm2
7-
Một hình thang có diện tích bằng 48,65 m2 và chiều cao bằng 6,3 m. Tính trung bình cộng độ dài hai cạnh đáy?
A-
3,75 m
B-
10,15 m
C-
7,5m
D-
15m
8-
Một hình thang có đáy lớn bằng 40 m, đáy bé bằng 35% đáy lớn và chiều cao bằng 65% đáy bé.Tính diện tích hình thang?
A-
363,7 m2
B-
708,4 m2
C-
707,4 m2
D-
353,7 m2
9-
Một tam giác hình vuông có diện tích bằng và một cạnh góc vuông bằng . Tính cạnh góc vuông còn lại?
A-
B-
C-
D-
10-
Một mảnh vườn hình thang (xem hình vẽ) người ta sử dụng 45% diện tích để trồng ngô. Tính diện tích phần còn lại?
A-
45 dm2
B-
5,5 dm2
C-
4,5 dm2
D-
55 dm2
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1432. Đăng: 18-08-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG