GMT: Thứ Sáu, ngày 15  tháng 11, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   
 Đề Thi   

Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 21
Bài trắc nghiệm toán lớp 5 sau đây mang tính chất tham khảo, dùng vào việc ôn thi học kì I, tuyển những câu hỏi trắc nghiệm toán, rèn luyện kỹ năng giải toán. Ở bài trắc nghiệm này sẽ giải các câu trắc nghiệm như tính chiều cao của hình thang, tính diện tích hình thang ABCD với ABMN là hình vuông, điền số thích hợp vào chỗ chấm...
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 14:27:44(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một hình thang có diện tích 37,7 dm2 và trung bình cộng hai đáy là 65 cm. Tính chiều cao của hình thang?
A-
11,6 dm
B-
5,08 dm
C-
5,8 dm
D-
11,06 dm
2-
Tính diện tích hình thang ABCD (như hình vẽ). ABMN là hình vuông cạnh bằng 4m, DN = 2m và MC = 6m:
A-
34m2
B-
30m2
C-
36m2
D-
32m2
3-
Viết số đo 360 dm3 50000cm3 dưới dạng số thập phân có đơn vị là mét khối.
A-
0,41 m3
B-
0.041m3
C-
41 m3
D-
4,1 m3
4-
Thực hiện phép tính: 15 x 46,32 cm3 = ……… dm3:
A-
694,8 dm3
B-
0,6948 dm3
C-
6,948 dm3
D-
69,48 dm3
5-
Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 0,05 dam3 400 dm3 = ……… m3.
A-
50,04 m3
B-
504 m3
C-
50,4 m3
D-
20 m3
6-
Thực hiện phép tính: 3,4 dm3 26 cm3 – 879 cm3 ( Viết kết quả dưới dạng có số đo cen-ti-mét khối).
A-
25,47 cm3
B-
254,7 cm3
C-
2457 cm3
D-
2547 cm3
7-
Điền số thích hợp vào ô trống:
A-
B-
C-
D-
8-
Một hình lập phương cạnh 6cm có thể chứa tối đa bao nhiêu hộp nhỏ hình lập phương cạnh 2 cm?
A-
3
B-
27
C-
54
D-
12
9-
Một chậu nước có dạng hình hộp chữ nhật cao 50 cm, dài 10 cm và rộng 30 cm. Hỏi chậu nước chứa tối đa bao nhiêu lít nước( một lít = 1 dm3).
A-
150 lít
B-
15 lít
C-
1,5 lít
D-
1500 lít
10-
Để tính thể tích một viên đá người ta thả viên đá này vào chậu đựng nước hình lập phương cạnh 15cm chứa đầy nước, ta thấy nước dâng cao thêm 4 cm ( Viên đá hoàn toàn chìm trong nước). Tính thể tích viên đá?
A-
31,25 m3
B-
3,75 m3
C-
500 m3
D-
900 m3
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1545. Đăng: 20-08-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG