GMT: Thứ Hai, ngày 23  tháng 7, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   
 Đề Thi   

Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 22
Bài trắc nghiệm toán lớp 5 sau đây mang tính chất tham khảo, dùng vào việc ôn thi học kì I, tuyển những câu hỏi trắc nghiệm toán, rèn luyện kỹ năng giải toán. Ở bài trắc nghiệm này sẽ giải các câu trắc nghiệm như một bồn hoa hình tròn có diện tích 153,86 dm. Tính bán kính của bồn hoa; tính bán kính của hình tròn, tính số xăng trong thùng....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 02:50:00(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một bồn hoa hình tròn có diện tích 153,86 dm. Tính bán kính của bồn hoa.
A-
r = 7 dm
B-
r = 7,5 dm
C-
r = 49 dm
D-
r = 108 dm
2-
Một sợi dây kim loại dài 314 cm được cắt thành 5 phần bằng nhau và mỗi phần uốn thành hình tròn. Tính bán kính của hình tròn này?
A-
r = 20 cm
B-
r = 10 cm
C-
r = 5 cm
D-
r = 15 cm
3-
Tính x biết:
A-
x = 24
B-
x = 34
C-
x = 12
D-
x = 36
4-
Một thùng chứa xăng có dạng hình hộp chữ nhật dài 70 cm, rộng 50 cm, cao 140 cm. Thùng này chứa xăng và mực xăng đến 65% so với chiều cao. Tính số xăng trong thùng ( 1dm3 = 1 lít).
A-
31,85 lít
B-
38,15 lít
C-
381,5 lít
D-
318,5 lít
5-
Một bánh xe đạp lăn trên mặt đường được 10 vòng và lăn được một quãng đường 43,96 m. Tính bán kính của bánh xe (đơn vị đo cen-ti-mét).
A-
r = 70 cm
B-
r = 69 cm
C-
r = 68 cm
D-
r = 140 cm
6-
Một thùng có dạng hình lập phương cạnh 70cm và chứa đầy dầu. Người ta rót đầy dầu vào những can nhựa, mỗi can chứa 6,45 lít. Hỏi người ta rót đầy được mấy can như vậy và còn dư bao nhiêu lít dầu?
A-
53 can và dư 0,85 lít
B-
53 can và dư 1,15 lít
C-
54 can và dư 1,25 lít
D-
54 can và dư 0,15 lít
7-
Một đám ruộng hình thang bị cắt một phần và tạo thành một hình tam giác ADH ( Xem hình vẽ), biết diện tích phần bị cắt là 96m và cạnh là 12 m. Tính diện tích hình thang ABCD, biết đáy bé 30m, đáy lớn 60 m.
A-
624 m2
B-
642 m2
C-
720 m2
D-
702 m2
8-
Một bánh xe đạp có bán kính 50 cm lăn được một quãng đường dài 213,52 m. Hỏi bánh xe lăn được bao nhiêu vòng ?
A-
72 vòng
B-
74 vòng
C-
70 vòng
D-
68 vòng
9-
Nối biểu thức để được kết quả đúng:
A-
A -> 3, C -> 1, B -> 4, D -> 2
B-
A -> 4, C -> 2, B -> 3, D -> 1
C-
A -> 2, C -> 3, B -> 4, D -> 1
D-
A -> 4, C -> 1, B -> 3, D -> 2
10-
Một hồ chứa đầy nước có dạng hình hộp chữ nhật cao 3m, dài 6,4 m và rộng 2,5 m. Người ta dùng máy bơm để hút nước ra khỏi hồ, mỗi giờ máy hút được 1600 lít. Hỏi sau bao lâu thì hồ hết nước?
A-
3 giờ
B-
5 giờ
C-
7 giờ
D-
9 giờ
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1441. Đăng: 20-08-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG