GMT: Thứ Ba, ngày 2  tháng 6, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   
 Đề Thi   

Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 23
Bài trắc nghiệm toán lớp 5 sau đây mang tính chất tham khảo, dùng vào việc ôn thi học kì I, tuyển những câu hỏi trắc nghiệm toán, rèn luyện kỹ năng giải toán. Ở bài trắc nghiệm này sẽ giải các câu như viết số đo: 4,6 dm3 750cm3 dưới dạng hỗn số và đơn vị đo là lít, tính diện tích hình thang, tính chiều cao của thùng nước.....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:40:33(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Viết số đo: 4,6 dm3 750cm3 dưới dạng hỗn số và đơn vị đo là lít
A-
B-
C-
D-
2-
Một chậu nước hình lập phương cạnh 30cm, mực nước trong chậu chỉ đến chiều cao chậu. Người ta thả vào chậu một viên đá thì nước dâng lên đầy chậu và không tràn ra ngoài ( viên đá nằm hoàn toàn trong chậu nước ). Tính thể tích viên đá?
A-
0,18 dm3
B-
6 dm3
C-
18 dm3
D-
0,6 dm3 .
3-
Một thùng chứa nước chứa vừa đủ 94,5 lít nước có dạng hình hộp chữ nhật dài 70 cm, rộng 30cm. Tính chiều cao của thùng nước?
A-
50cm
B-
35 cm
C-
30 cm
D-
45 cm
4-
Một hình thang có chiều cao 30cm, đáy bé bằng 70% chiều cao và đáy lớn bằng đáy bé.Tính diện tích hình thang?
A-
735 cm2
B-
73,5dm2
C-
7,35 cm2
D-
735dm2
5-
Thực hiện phép tính:
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân có đơn vị là dm3).
A-
135,2 dm3
B-
1350,2 dm3
C-
1350,02 dm3
D-
1352 dm3
6-
Người ta thả một khối sắt (đặc) hình lập phương vào một chậu đựng đầy nước và lượng nước tràn ra ngoài 27 lít. Tính cạnh của khối sắt hình lập phương?
A-
9 dm
B-
6 dm
C-
3 dm
D-
27 dm
7-
Điền số thích hợp vào ô trống:
A-
605
B-
560
C-
1850
D-
650
8-
Một khối kim loại (đặc) có dạng hình lập phương cạnh 5cm. Tính khối lượng khối kim loại này biết 1dm3 kim loại cùng loại nặng 2,4 kg?
A-
0,3kg
B-
3 kg
C-
30 kg
D-
0,03kg
9-
Một thùng chứa đầy xăng có dạng hình hộp chữ nhật chiều dài 80 cm, chiều rộng 70 cm và cao 0,5 cm. Người ta lấy ra 35% số xăng. Hỏi người ta lấy ra được bao nhiêu lít xăng?
A-
9,8 lít
B-
98 lít
C-
980 lít
D-
0,98 lít
10-
Tính diện tích hình bên dưới (Biết BCDE là hình vuông).
A-
94 cm2
B-
49 cm2
C-
79 cm2
D-
64 cm2
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1837. Đăng: 20-08-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG