GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   
 Đề Thi   

Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 24
Bài trắc nghiệm toán lớp 5 sau đây mang tính chất tham khảo, dùng vào việc ôn thi học kì I, tuyển những câu hỏi trắc nghiệm toán, rèn luyện kỹ năng giải toán. Ở bài trắc nghiệm này sẽ giải các câu trắc nghiệm như một hình tam giác KMN có diện tích bằng diện tích một hình vuông cạnh 14 dm và có chiều cao KH = 140 cm, tính đáy MN; tính chu vi của hình trong nằm trong hình vuông....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 22:50:49(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một hình tam giác KMN có diện tích bằng duện tích một hình vuông cạnh 14 dm và có chiều cao KH = 140 cm. Tính đáy MN (Xem hình vẽ).
A-
56 dm
B-
42 dm
C-
14 dm
D-
28 dm
2-
Tính x biết:
A-
x = 200 lít
B-
x = 800 lít
C-
x = 500 lít
D-
x = 7700 lít
3-
Một hình vuông có chu vi 180 cm. Tính chu vi của hình trong nằm trong hình vuông đó? (Xem hình)
A-
14.13 cm
B-
141,3 cm
C-
1,413 cm
D-
0,1413 cm
4-
Tìm a biết:
A-
a = 8
B-
a = 6
C-
a = 7
D-
a = 5
5-
Viết kết quả phép tính sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là milimét khối:
A-
152 m3
B-
0,152 m3
C-
1,52 mm3
D-
15,2 mm3
6-
Thực hiện phép tính:
A-
B-
C-
D-
7-
Tìm hai số theo sơ đồ sau:
A-
72 và 37
B-
72 và 27
C-
119 và 72
D-
119 và 27
8-
Thực hiện phép tính:
A-
B-
C-
D-
9-
Người ta lấy ra 45% số gạo trong kho thì được tấn. Hỏi trong kho còn bao nhiêu tấn gạo?
A-
8 tấn
B-
6 tấn
C-
7 tấn
D-
4,4 tấn
10-
Nếu mua 8m vải phải trả 345000 đồng. Hỏi mua 14 m vải thì phải trả bao nhiêu tiền?
A-
609000 đồng
B-
509000 đồng
C-
690000 đồng
D-
590000 đồng
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1306. Đăng: 20-08-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG