GMT: Chủ Nhật, ngày 25  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   
 Đề Thi   

Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 27
Bài trắc nghiệm toán lớp 5 sau đây mang tính chất tham khảo, dùng vào việc ôn thi học kì I, tuyển những câu hỏi trắc nghiệm toán, rèn luyện kỹ năng giải toán. Ở bài trắc nghiệm này sẽ giải các câu trắc nghiệm như tính toán các phép tính,trung bình cộng của số x và 45% là 40%, tính số x; sắp xếp các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 16:02:00(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trường tiểu học Kim Đồng trong đợt trồng cây do tỉnh phát động đã trồng được 3000 cây, trong đó riêng lớp 5A trồng được 150 cây. Hỏi lớp 5A trồng được bao nhiêu phần trăm cây của trường?
A-
20%
B-
200%
C-
0,2%
D-
0,02%
2-
Thực hiện phép tính: (161,4 – 68,9) : 3,7 – 15,24.
A-
9,86
B-
9,76
C-
9,67
D-
97,6
3-
Trung bình cộng của số x và 45% là 40%. Tính số x ( Viết dưới dạng tỉ số phần trăm).
A-
x = 42,5%
B-
x = 85%
C-
x = 35%
D-
x = 5%
4-
Lớp 5B có 55% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt và 25% số học sinh xếp loại hạnh kiểm khá. Biết số học sinh xếp loại hạnh kiểm khá ít hơn số học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt là 12 em. Tính số học sinh của lớp 5B?
A-
60 học sinh
B-
30 học sinh
C-
15 học sinh
D-
40 học sinh
5-
Chọn các đáp án đúng trong các câu sau:
A-
14ha 100m2 : 30 = 46 dm2 70 m2
B-
6m2 80 cm2 x 37% = 25160
C-
Cả A và B đều đúng
D-
Cả A và B đều sai
6-
Sắp xếp các phân số: theo thứ tự từ bé đến lớn.
A-
B-
C-
D-
7-
Một bể nước hình hộp chữ nhật có kích thước đo ở trong lòng bể là: dài 5m, rộng 3m, cao 1,5dm. 70% thể tích của bể đang đựng nước. Hỏi phải đổ thêm bao nhiêu lít nước thì bể chứa đầy nước?
A-
90 lít
B-
900 lít
C-
630 lít
D-
6300 lít
8-
Viết phân số thành phân số thập phân có mẫu số 100.
A-
B-
C-
D-
9-
Từ ngày 21 tháng 8 năm 2006 đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2006 là bao nhiêu ngày?
A-
29 ngày
B-
30 ngày
C-
28 ngày
D-
31 ngày
10-
Vòi thứ nhất mỗi giờ chảy được thể tích của bể, vòi thứ hai mỗi giờ chảy được thể tích của bể. Nếu cả hai vòi cùng chảy vào bể trong một giờ thì được bao nhiêu phần trăm của bể?
A-
37,5%
B-
375%
C-
0,375%
D-
3,75%
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1569. Đăng: 21-08-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG