GMT: Thứ Năm, ngày 21  tháng 11, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   
 Đề Thi   

Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 30
Bài trắc nghiệm toán lớp 5 sau đây mang tính chất tham khảo, dùng vào việc ôn thi học kì I, tuyển những câu hỏi trắc nghiệm toán, rèn luyện kỹ năng giải toán. Ở bài trắc nghiệm này sẽ giải các câu trắc nghiệm như tìm hai số tự nhiên a và b, đọc các số đo bằng số, tìm giá trị của x để thỏa mãn đề bài....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:27:33(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tuổi của con gái bằng tuổi mẹ, tuổi của con trai bằng tuổi mẹ. Tuổi của hai con cộng lại là 28 tuổi. Tính tuổi con gái và con trai?
A-
16 tuổi và 12 tuổi
B-
12 tuổi và 8 tuổi
C-
15 tuổi và 13 tuổi
D-
11 tuổi và 9 tuổi
2-
Tìm hai số tự nhiên a và b biết:
A-
a = 64 và b = 17
B-
a = 63 và b = 18
C-
a = 60 và b = 15
D-
a = 64 và b = 19
3-
Chia đều 35 lít dầu vào các chai, mỗi chai chứa 0,75 lít. Hỏi được bao nhiêu chai chứa đầy dầu và còn thừa mấy lít?
A-
46 chai và thừa 50 lít
B-
46 chai và thừa 5 lít
C-
45 chai và thừa 0,5 lít
D-
46 chai và thừa 0,5 lít
4-
Có 24 viên bi, trong đó có 4 viên bi màu trắng, 5 viên bi màu xanh, 6 viên bi màu đỏ và 8 viên bi màu vàng. Như vậy số bi có màu?
A-
Vàng
B-
Đỏ
C-
Xanh
D-
Trắng
5-
Đọc số đo sau: 5,316 m3
A-
Năm phẩy ba trăm mười sáu mét khối.
B-
Năm nghìn ba trăm mười sáu phần nghìn mét khối
C-
Cả A và B đều đúng
D-
Cả A và B đều sai
6-
Một ôtô đi được 90 km với vận tốc 75 km/giờ, tiếp đó ôtô đi được 45 km với vận tốc 90km/giờ. Như vậy thời gian ôtô đi được cả hai đoạn đường là:
A-
1 giờ 42 phút
B-
1 giờ 7 phút
C-
1 giờ 12 phút
D-
2 giờ 10 phút
7-
Tìm x biết:
A-
x = 10
B-
x = 12
C-
x = 11
D-
x = 13
8-
Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12,5 km/giờ, cùng lúc đó một ôtô đi từ B đến A với vận tốc gấp đôi 5,8 lần vận tốc xe đạp và sau 1 giờ 12 phút thì hai xe gặp nhau. Tính quãng đường AB.
A-
100 km
B-
103 km
C-
102 km
D-
105 km
9-
Biết 86% của một số là 602, vậy của số đó là:
A-
700
B-
120,4
C-
17,2
D-
140
10-
Tìm hai số tự nhiên a, b biết:
A-
a = 40,8 và b = 27,2
B-
a = 41 và b = 27
C-
a = 40 và b = 28
D-
a = 40,2 và b = 27,8
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1817. Đăng: 21-08-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG