GMT: Chủ Nhật, ngày 26  tháng 5, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 01
63241 đọc là:
a. Sáu mươi ba nghìn hai trăm bốn mươi mốt
b. Sáu mươi hai nghìn ba trăm bốn mươi mốt
c. Sáu mươi bốn nghìn ba trăm hai mươi mốt
d. Sáu mươi ba nghìn hai trăm mười mươi bốn
Hãy chọn câu trả lời đúng và điền vào chỗ dấu chấm các câu sau:
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 18:12:41(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
7000; 8000; .....; .....; 11 000; 12 000; .....
A-
8500; 9000; 12 5000
B-
9000; 10 000; 12 500
C-
9000; 10 000; 13 000
D-
9000; 9500; 13 000
2-
0; 10 000; 20 000; .....; .....; .....; 60 000
A-
30 000; 40 000; 50 000
B-
30 000; 40 000; 55 000
C-
35 000; 40 000; 50 000
D-
30 000; 35 000; 50 000
3-
33 700; 33 800; .......; ........; 34 100; .......; 34 300
A-
33 900; 33 950; 34 200
B-
33 900; 34 000; 34 200
C-
33 900; 34 000; 34 150
D-
33 800; 34 000; 34 200
4-
63241 đọc là .............
A-
Sáu mươi ba nghìn hai trăm bốn mươi mốt
B-
Sáu mươi hai nghìn ba trăm bốn mươi mốt
C-
Sáu mươi bốn nghìn ba trăm hai mươi mốt
D-
Sáu mươi ba nghìn hai trăm mười mươi bốn
5-
Chu vi của hình bên dưới là: ............
A-
72 cm
B-
82 cm
C-
74 cm
D-
80 cm
6-
Kết quả của phép tính sau là:
A-
81884
B-
82884
C-
80884
D-
80874
7-
47032 đọc là .................
A-
Bốn mươi bảy nghìn hai trăm ba mươi
B-
Bốn mươi bảy nghìn hai trăm linh hai
C-
Bốn mươi bảy nghìn không trăm ba mươi hai
D-
Bốn mươi bày nghìn ba trăm không mươi hai
8-
Kết quả của phép tính sau là:
A-
31939
B-
30936
C-
30938
D-
31938
9-
Kết quả của phép tính sau là:
A-
4816
B-
4808
C-
4818
D-
4806
10-
Kết quả của phép tính sau là:
A-
11524
B-
11525
C-
10524
D-
10525
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 3086. Đăng: 07-09-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG