GMT: Thứ Năm, ngày 5  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 05
Có 5 gói bánh, mỗi gói nặng 200g và 4 gói kẹo mỗi gói nặng 250g. Hỏi có tất cả bao nhiêu ki - lô - gam bánh và kẹo?
a. 2kg
b. 20kg
c. 450kg
d. 200kg
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 18:52:36(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Có 5 gói bánh, mỗi gói nặng 200g và 4 gói kẹo mỗi gói nặng 250g. Hỏi có tất cả bao nhiêu ki - lô - gam bánh và kẹo?
A-
2kg
B-
20kg
C-
450kg
D-
200kg
2-
18000kg = ? tấn
A-
180 tấn
B-
18 tấn
C-
1800 tấn
D-
108 tấn
3-
784 tạ - 95 tạ = ? tạ
A-
698 tạ
B-
789 tạ
C-
678 tạ
D-
689 tạ
4-
9kg 7g = ?g
A-
97g
B-
970g
C-
79g
D-
9007g
5-
5dag 8g = ?g
A-
508g
B-
58g
C-
580g
D-
85g
6-
Mỗi bao gạo nặng 2 tạ. Một ô tô chở 5 tấn gạo thì chở được bao nhiêu bao như vậy?
A-
50 bao
B-
500 bao
C-
25 bao
D-
30 bao
7-
408g = ?hg ?g
A-
4hg 8g
B-
40hg 8g
C-
400hg 8g
D-
4hg 80g
8-
80kg = ?yến
A-
8 yến
B-
80 yến
C-
800 yến
D-
0.8 yến
9-
570 tạ = ? tấn
A-
570 tấn
B-
5,7 tấn
C-
57 tấn
D-
5700 tấn
10-
3 tạ 6kg = ? kg
A-
36kg
B-
360kg
C-
306kg
D-
3,6kg
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 2576. Đăng: 12-09-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG