GMT: Thứ Ba, ngày 2  tháng 6, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Hóa Vô Cơ     Hóa Đại Cương     Đề thi   

Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 121
Heli là một loại khí nhẹ thứ hai, chỉ sau khí hiđro. Tuy nhiên, loại khí này không gây cháy, nổ như hiđro, do đó heli có rất nhiều ứng dụng, đặc biệt trong khí cầu, nhằm tăng độ an toàn. Vì sao heli lại bền? Lí do nào sau đây là đúng nhất? Một nguyên tố Y thường bị gán cho là nguyên nhân gây ra bệnh mất trí nhớ. Trong các hợp chất, Y thể hiện số oxi hoá duy nhất là +3. Y là nguyên tố nào trong số các nguyên tố sau đây ?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:07:28(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho các chất sau: NH3, HCl, SO3, N2. Chúng có kiểu liên kết hoá học nào sau đây?
A-
Liên kết cộng hoá trị phân cực.
B-
Liên kết cộng hoá trị không phân cực.
C-
Liên kết cộng hoá trị.
D-
Liên kết cho nhận.
2-
Heli là một loại khí nhẹ thứ hai, chỉ sau khí hiđro. Tuy nhiên, loại khí này không gây cháy, nổ như hiđro, do đó heli có rất nhiều ứng dụng, đặc biệt trong khí cầu, nhằm tăng độ an toàn. Vì sao heli lại bền? Lí do nào sau đây là đúng nhất?
A-
He có 8 electron ở lớp ngoài cùng.
B-
He được tìm thấy đầu tiên trong quang phổ mặt trời.
C-
He có 2 electron ngoài cùng.
D-
He đã có lớp vỏ ngoài cùng bão hòa.
3-
Cặp phân tử nào sau đây có hình dạng phân tử giống nhau nhiều nhất?
A-
BeH2 và H2O
B-
BF3 và NH3
C-
CO2 và SiO2
D-
BeH2 và C2H2.
4-
Khi cặp electron chung được phân bố một cách đối xứng giữa hai nguyên tử liên kết, người ta gọi liên kết trong các phân tử trên là:
A-
Liên kết cộng hoá trị phân cực.
B-
Liên kết cộng hoá trị không phân cực.
C-
Liên kết cộng hoá trị.
D-
Liên kết cho nhận.
5-
Trong các hợp chất, flo luôn luôn có số oxi hoá âm. Lí do nào là đúng nhất?
A-
Flo là nguyên tố hóa học có độ âm điện cao nhất.
B-
Nguyên tử flo có 7 electron liên kết chặt chẽ với hạt nhân.
C-
Flo là nguyên tố phi kim điển hình.
D-
Flo là nguyên tố hóa học có năng lượng ion hóa nhỏ nhất.
6-
Cho 20g hỗn hợp Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư ta thấy có 11,2 lít khí H2 (đktc) thoát ra. Nếu đem cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan?
A-
50g
B-
55,5g
C-
60g
D-
60,5g.
7-
Cation X+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là3p6 . Nguyên tố X không có tính chất nào sau đây?
A-
Nhuộm màu ngọn lửa xanh thành tím nhạt.
B-
Đơn chất X tác dụng với nước tạo thành dung dịch kiềm.
C-
Đơn chất X tác dụng với clo tạo thành muối tan trong nước.
D-
Nguyên tố X thể hiện nhiều trạng thái oxi hóa trong các hợp chất.
8-
Một nguyên tố Y thường bị gán cho là nguyên nhân gây ra bệnh mất trí nhớ. Trong các hợp chất, Y thể hiện số oxi hoá duy nhất là +3. Y là nguyên tố nào trong số các nguyên tố sau đây ?
A-
Fe
B-
Cr
C-
Al
D-
B
9-
Khử hoàn toàn 17,6g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, cần 4,48 lít CO (đktc). Khối lượng sắt thu được là:
A-
14,5g
B-
15,5g
C-
14,4g
D-
16,5g.
10-
Hỗn hợp E gồm sắt và oxit sắt có khối lượng 2,6g. Cho khí CO dư đi qua E đun nóng, khí đi ra sau phản ứng được dẫn vào bình đựng nước vôi trong dư, thu được 10g kết tủa trắng. Khối lượng sắt trong E là:
A-
1,0g
B-
1,1g
C-
1,2g
D-
2,1g.
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1170. Đăng: 17-09-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG