GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Đề Thi   

Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 95
Bộ đề trắc nghiệm sinh học sau đây giúp cho các bạn học sinh kiểm tra kiến thức của mình và làm quen với bộ đề thi trắc nghiệm trước khi bước vào kỳ thi đại học sắp tới. Ở bài trắc nghiệm này các bạn sẽ giải một số câu hỏi như biến dị di truyền bao gồm các loại nào, sự phân biệt biến dị di truyền và không di truyền của thế kỉ nào hay của ai....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:38:21(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Biến dị di truyền bao gồm các loại sau:
A-
Đột biến gen hoặc nhiễm sắc thể gây chết hoặc làm mất khả năng sinh sản của cá thể.
B-
Đột biến gen không gây chết hoặc làm mất khả năng sinh sản của cá thể.
C-
Biến dị tổ hợp
D-
Tất cả đều đúng
2-
Sự phân biệt biến dị di truyền và không di truyền là một thành tựu quan trọng:
A-
Của di truyền học thế kỉ thứ XX
B-
Của Lamac
C-
Của Đacuyn
D-
Của Hacdi - Vanbec
3-
Trong tiến hoá vai trò của thường biến thể hiện như sau:
A-
Không có vai trò đối với tiến hoá
B-
Trong một quần thể đa hình thì chọn lọc tự nhiên đảm bảo sự sống sót và sự sinh sản ưu thế của những cá thể mang đặc điểm có lợi
C-
Chọn lọc tự nhiên tác động trên kiểu hình của cá thể qua nhiều thế hệ sẽ dẫn đến hệ quả là chọn lọc kiểu gen
D-
Chọn lọc tự nhiên tác động trên kiểu gen của cá thể qua nhiều thế hệ sẽ dẫn đến hệ quả là chọn lọc kiểu hình
4-
Biến dị gián đoạn là loại biến dị:
A-
Trong đó giữa hai trị số nào đó trong dãy biến dị không tìm được những trị trung gian
B-
Trong đó giữa hai trị số nào đó trong dãy biến dị có tìm được những trị trung gian
C-
Không tiếp tục di truyền cho thế hệ sau
D-
Di truyền cách quãng qua các thế hệ
5-
Biến dị liên tục là loại biến dị:
A-
Không tiếp tục di truyền cho thế hệ sau
B-
Di truyền liên tục qua các thế hệ
C-
Trong đó giữa hai trị số nào đó trong dãy biến dị không tìm được những trị trung gian
D-
Trong đó giữa hai trị số nào đó trong dãy biến dị có tìm được những trị trung gian
6-
Các biến dị trong kích thước, khối lượng quả trứng gà thuộc loại:
A-
Biến dị liên tục
B-
Biến dị gián đoạn
C-
Thường biến
D-
Biến dị tổ hợp
7-
Các biến dị trong số lợn con của mỗi lứa đẻ thuộc loại:
A-
Thường biến
B-
Biến dị tổ hợp
C-
Biến dị liên tục
D-
Biến dị gián đoạn
8-
Thuyết tiến hoá tổng hợp được hình thành vào:
A-
Nửa sau của thế kỷ XIX
B-
Đầu thế kỷ XX
C-
Trong các thập niên 30 đến 50 của thế kỷ XX
D-
Trong thập niên 60 đến 70 của thế kỷ XX
9-
Trong thuyết tiến hoá tổng hợp, tiến hoá nhỏ (tiến hoá vi mô) là quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của..... .(C: cá thể; Q: quần thể), bao gồm sự phát sinh..... ..(B: biến dị; Đ: đột biến), sự phát tán và tổ hợp các đột biến qua giao phối, sự chọn lọc các đột biến có lợi, sự cách ly... ...(L: địa lý,S: sinh sản) giữa quần thể đã biến đổi và quần thể gốc, kết quả là sự hình thành loài mới.
A-
C, B, L
B-
Q, Đ, L
C-
C, B, S
D-
Q, Đ, S
10-
Trong thuyết tiến hoá tổng hợp, tiến hoá..... .(L: lớn;N: nhỏ) là quá trình hình thành ... ..(M: loài mới;P: các nhóm phân loại trên loài), diễn ra.... ...(Q: trên quy mô rộng lớn; T: trong phạm vi phân bố tương đối hẹp) và trong thời gian lịch sử tương đối ngắn.
A-
N, M, T
B-
N, M, Q
C-
L, P, Q
D-
L, P, T
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 799. Đăng: 17-09-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG