GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Hóa Vô Cơ     Hóa Đại Cương     Đề thi   

Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 227
Từ 10 tấn vỏ bào (chứa 80% xenlulozơ) có thể điều chế được bao nhiêu tấn rượu etylic (cho hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 64,8%)? Khối lượng phân tử của một protit chứa 0,4% sắt (theo khối lượng) là bao nhiêu, giả thiết trong mỗi phân tử của protit đó chỉ chứa một nguyên tử sắt ?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:58:04(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Saccarozơ sẽ bốc khói khi gặp H2SO4 đặc theo phản ứng :

Các hệ số cân bằng của phương trình phản ứng trên lần lượt là :
A-
1 ; 12 ; 12 ; 12 ; 20
B-
2 ; 12 ; 24 ; 12 ; 35
C-
1 ; 24 ; 12 ; 24 ; 35
D-
3 ; 8 ; 36 ; 8 ; 45
2-
Từ 10 tấn vỏ bào (chứa 80% xenlulozơ) có thể điều chế được bao nhiêu tấn rượu etylic (cho hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 64,8%).
A-
0,064 tấn
B-
0,152 tấn
C-
0,648 tấn
D-
2,944 tấn
3-
Khối lượng saccarozơ thu được từ 1 tấn nước mía chứa 12% saccarozơ (hiệu suất thu hồi đường đạt 75%) là :
A-
60kg
B-
90kg
C-
120kg
D-
160kg
4-
Đốt cháy 8,6g chất hữu cơ đơn chức A thu được hỗn hợp chỉ gồm 17,6g CO2 và 5,4g H2O. A có công thức phân tử nào dưới đây :
A-
C2H3O
B-
C3H4O2
C-
C4H6O2
D-
C5H8O2
5-
Đốt cháy 8,6g chất hữu cơ đơn chức A thu được hỗn hởp chỉ gồm 17,6g CO2 và 5,4g H2O.A có mạch hở, phân nhánh, vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với NaOH. Chỉ ra tên gọi của A:
A-
axit metacrylic.
B-
Isopropyl axetat
C-
Metyl isobutyrat
D-
Axit isobutylric
6-
Đốt cháy 8,6g chất hữu cơ đơn chức A thu được hỗn hởp chỉ gồm 17,6g CO2 và 5,4g H2O.A là nguyên liệu để sản xuất :
A-
cao su tổng hợp.
B-
thủy tinh hữu cơ.
C-
Nylon – 6,6
D-
Nhựa phenolfomanđehit.
7-
Aminoaxit A có M = 75. Tên gọi nào dưới đây là phù hợp với A:
A-
valin
B-
alanin
C-
glixin
D-
axit glutamic.
8-
Chuối xanh làm dung dịch iot hóa xanh vì trong chuối xanh có :
A-
glucozơ
B-
xenlulozơ
C-
tinh bột
D-
fructozơ
9-
Điều nào dưới đây sai khi nói về aminoaxit :
A-
Nhất thiết phải chứa các nguyên tố C, H, O, N.
B-
Có tính lưỡng tính.
C-
Là chất hữu cơ xây dựng nên các chất protit.
D-
Hiện diện nhiều trong các trái cây chua.
10-
Vừa có tính chất của axit, vừa có tính chất của anđehit
A-
CH2O2
B-
C2H6O
C-
C2H4O2
D-
CH2O
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 725. Đăng: 29-09-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG