GMT: Thứ Ba, ngày 11  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   


Bài Ca Ngất Ngưởng - Bài 01
Quan niệm của nhà nho ngày xưa :
a. Xem trọng "tài" hơn "đức"
b. Xem trọng "đức" hơn "tài"
c. Chỉ xem trọng "tài", phủ nhận "đức"
d. Chỉ xem trọng "đức", phủ nhận "tài"
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 13:00:36(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Ai là tác giả của "Bài ca ngất ngưởng"?
A-
Cao Bá Quát
B-
Nguyễn Bỉnh Khiêm
C-
Nguyễn Công Trứ
D-
Lê Hữu Trác
2-
"Bài ca ngất ngưởng" được viết theo thể loại nào ?
A-
Thất ngôn bát cú
B-
Thất ngôn trường thiên
C-
Hát nói
D-
Trường đoản cú
3-
Quan niệm của nhà nho ngày xưa :
A-
Xem trọng "tài" hơn "đức"
B-
Xem trọng "đức" hơn "tài"
C-
Chỉ xem trọng "tài", phủ nhận "đức"
D-
Chỉ xem trọng "đức", phủ nhận "tài"
4-
Trong "ngũ thường" của Nho giáo, khái niệm nào chỉ "tài" ?
A-
Nhân
B-
Nghĩa
C-
Lễ
D-
Trí
5-
Từ "ngất ngưởng" trong bài ca có ý nghĩa chỉ :
A-
Chiều cao của ngoại hình
B-
Cách sống lập dị, khác thường
C-
Phong cách sống tôn trọng sự trung thực, tôn trọng cá tính
D-
Người có năng lực phi phàm
6-
"Bài ca ngất ngưởng" không có nội dung này :
A-
Tác giả là một con người "ngất ngưởng" giữa đám môn sinh trong lớp học thưở hàn vi.
B-
Tác giả "ngất ngưởng" giữa chốn quan trường.
C-
Tác giả có một hành vi "ngất ngưởng" khi về hưu.
D-
Tác giả có một cách sống ngất ngưởng khi đã là một hưu quan.
7-
Từ nào sau đây không chỉ chức tước ?
A-
Thủ khoa
B-
Tham tán
C-
Tổng đốc
D-
Phủ doãn
8-
Từ nào nói đến chiến tích của tác giả ?
A-
Tài bộ
B-
Đại tướng
C-
Bình Tây
D-
Thao lược
9-
Tên hiệu của tác giả là :
A-
Tồn Chất
B-
Hi Văn
C-
Uy Viễn
D-
Nghi Xuân
10-
Dòng nào không nói đúng về tác giả ?
A-
Thưở nhỏ, ông sống trong nghèo khó nhưng giàu ý chí.
B-
Thời kì làm quan, ông đã chứng tỏ là người có tài năng và nhiệt huyết trên nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội, từ văn hóa đến kinh tế, quân sự.
C-
Con đường làm quan của ông thuận lợi, suôn sẻ.
D-
Ông là người đầu tiên có công đem đến cho thể loại hát nói một nội dung.
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 861. Đăng: 03-10-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG