GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 8 >> Toán

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Đại Số     Hình Học   

Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 39
Cho hình bình hành ABCD có AD = 2AB. Vẽ CE vuông góc⊥ AB. Nối E với trung điểm M của AD. Từ M kẻ MF vuông góc⊥ CE, MF cắt BC tại N. Câu nào sau đây là đúng? a. Tứ giác MNCD là hình bình hành b. Tứ giác MNCD là hình thoi c. BAD = hai lần góc AEM d. Cả ba câu trên đều đúng . Cho tam giác ABC, M thuộc đoạn BC, qua M vẽ MD // AB ( D thuộc AC); ME // AC ( E thuộc đoạn AB). Xác định vị trí của M để AEND là hình thoi. a. M trùng với trung điểm đoạn BC b. M trùng với chân đường cao xuất phát từ A c. M không xác định bởi vị trí nào cả trên đoạn BC d. M trùng với chân đường phân giác của A
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 22:53:14(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho hình bình hành ABCD có AD = 2AB. Vẽ CE AB. Nối E với trung điểm M của AD. Từ M kẻ MF CE, MF cắt BC tại N. Câu nào sau đây là đúng?
A-
Tứ giác MNCD là hình bình hành
B-
Tứ giác MNCD là hình thoi
C-
D-
Cả ba câu trên đều đúng
2-
Cho tam giác ABC, M thuộc đoạn BC, qua M vẽ MD // AB ( D thuộc AC); ME // AC ( E thuộc đoạn AB). Xác định vị trí của M để AEND là hình thoi.
A-
M trùng với trung điểm đoạn BC
B-
M trùng với chân đường cao xuất phát từ A
C-
M không xác định bởi vị trí nào cả trên đoạn BC
D-
M trùng với chân đường phân giác của A
3-
Chọn câu trả lời đúng. Đường chéo của một hình vuông bằng 4cm. Cạnh của hình vuông đó bằng:
A-
cm
B-
cm
C-
2 cm
D-
8 cm
4-
Cho tam giác ABC ( hình vẽ), có phân giác góc cắt AC ở D. Qua D kẻ DE // BC ( E BC). Qua E kẻ đường thẳng vuông góc với BD, đường thẳng này cắt BC tại F. Dễ dàng chứng minh được BEDF là hình thoi. Để BEDF là hình vuông thì tam giác ABC là:
A-
ABC vuông ở B
B-
ABC vuông ở A
C-
ABC đều △
D-
ABC vuông cân ở A
5-
Chọn câu trả lời đúng. Cho tam giác vuông ABC vuông tại A. AM là đường trung tuyến. D là điểm trên tia đối của tia MA sao cho MD = MA. Chứng minh được tứ giác ABDC là:
A-
Hình thoi
B-
Hình chữ nhật
C-
Hình vuông
D-
Cả ba câu trên đều sai
6-
Chọn câu trả lời đúng. Cho tam giác ABC với D nằm giữa BC. Từ D vẽ DE song song với AB và DF song song với AC. Hãy xác định điều kiện của D để tứ giác AEDF là hình vuông:
A-
D là chân đường cao thuộc đỉnh A
B-
D là chân đường phân giác thuộc đỉnh A đồng thời là chân đường trung tuyến thuộc đỉnh A và DA bằng một nửa cạnh BC
C-
D là chân đường phân giác thuộc đỉnh A hoặc là chân đường trung tuyến thuộc đỉnh A và DA bằng một nửa cạnh BC
D-
Chỉ có câu C là đúng
7-
Chọn câu trả lời đúng. Cho tam giác ABC với D nằm giữa BC. Từ D vẽ DE song song với AB và DF song song với AC. Tứ giác AEDF là:
A-
Hình bình hành
B-
Hình chữ nhật
C-
Hình thoi
D-
Hình vuông
8-
Để chứng minh tứ giác ABCD là hình vuông, dấu hiệu nào sau đây là sai?
A-
ABCD là hình thoi có hai đường chéo bằng nhau
B-
ABCD là hình thoi có một góc vuông
C-
ABCD là hình thoi có hai đường chéo vuông góc
D-
ABCD là hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau
9-
Chọn câu trả lời đúng. Một hình vuông có chu vi là 12cm. Đường chéo của hình vuông đó là:
A-
18 cm
B-
9 cm
C-
cm
D-
6 cm
10-
Chọn câu trả lời sai. Cho hình vuông ABCD. Gọi E, F lần lượt nằm trên các cạnh AB, BC sao cho BE = CF. Ta chứng minh được:
A-
CE = DF
B-
CE DF
C-
ΔBEC = ΔCFD
D-
ΔBEC = ΔCDF
[ Minh Lam ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1241. Đăng: 03-10-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG