GMT: Thứ Năm, ngày 28  tháng 5, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 Đồ họa     Hệ Điều Hành   

Trắc nghiệm Tin học - Bài 20
Đơn vị thông tin là : [a]--Boolean, Interger, Real, Bouble; [b]--Ổ cứng, bộ nhớ, băng từ; [c]--Bit, Byte,KG, GB; [d]--Bit, Byte,MB, GB. 2 - Phát biểu nào dưới đây là sai: [a]--Có thể biết được một tệp tin trên đĩa CD-ROM có kích thước là bao nhiêu Byte; [b]--Có thể tạo biểu tượng lối tắt (shortcut) cho tệp tin; [c]--Có thể xoá thư mục trên đĩa CD-ROM, bằng cách chọn thư mục và nhấn phím Delete; [d]--Thư mục có thể chứa thư mục con và tệp tin....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:48:20(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Đơn vị thông tin là:
A-
Boolean, Interger, Real, Bouble
B-
Ổ cứng, bộ nhớ, băng từ
C-
Bit, Byte,KG, GB
D-
Bit, Byte,MB, GB
2-
Phát biểu nào dưới đây là sai:
A-
Có thể biết được một tệp tin trên đĩa CD-ROM có kích thước là bao nhiêu Byte.
B-
Có thể tạo biểu tượng lối tắt (shortcut) cho tệp tin.
C-
Có thể xoá thư mục trên đĩa CD-ROM, bằng cách chọn thư mục và nhấn phím Delete.
D-
Thư mục có thể chứa thư mục con và tệp tin
3-
Cách tổ chức thư mục và tệp tin trong hệ điều hành Windows không cho phép:
A-
Thư mục mẹ và thư mục con có tên trùng nhau.
B-
Một ổ đĩa cứng vật lý được phân chia thành nhiều ổ đĩa logic.
C-
Trong một thư mục có cả thư mục con và tệp tin.
D-
Tạo một tệp tin có chứa thư mục con.
4-
Trong Windows để thực hiện việc tính toán đơn giản ta thực hiện:
A-
Start/Program/Acessories/Calculator
B-
Start/Program/Acessories/NotePad
C-
Start/Program/Acessories/Paint
D-
Start/Program/Acessories/Wordpad
5-
Để sao di chuyển thư mục hoặc tệp tin ra ổ đĩa hoặc thư mục khác ta thực hiện như thế nào?
A-
Nháy chuột phải vào thư mục hoặc tệp tin, chọn Rename, đưa đến cửa sổ đích nháy chuột phải chọn Paste
B-
Nháy chuột phải vào thư mục hoặc tệp tin, chọn Remove, đưa đến cửa sổ đích nháy chuột phải chọn Paste
C-
Nháy chuột phải vào thư mục hoặc tệp tin, chọn Copy, đưa đến cửa sổ đích nháy chuột phải chọn Paste
D-
Nháy chuột phải vào thư mục hoặc tệp tin, chọn Cut, đưa đến cửa sổ đích nháy chuột phải chọn Paste
6-
Muốn thay đổi hình dạng của biểu tượng lối tắt (Shortcut) ta thực hiện như sau:
A-
Nhấn phải chuột lên biểu tượng, chọn Properties, chọn thẻ shortcut, chọn Change Icon.
B-
Nhấn chọn Rename shortcut.
C-
Các đáp án còn lại đều đúng.
D-
Nhấn chọn Change shortcut.
7-
Trong hệ điều hành Windows, trong hộp thoại "Display properties", lớp nào trong các lớp sau dùng để thay đổi chế độ màn hình chờ(chế độ bảo vệ màn hình)
A-
Screen Saver
B-
Background
C-
Settings
D-
Desktop
8-
Trong hệ điều hành Windows, sau khi vào hộp thoại "Taskbar and Start menu Properties", để làm ẩn thanh tác vụ (Taskbar) ta phải chọn thuộc tính nào trong các thuộc tính sau ?
A-
Always on top
B-
Show clock
C-
Auto Hide
D-
Use Personalized Menus
9-
Phát biểu nào sau đây đúng nhất :
A-
Hệ điều hành chỉ quản lý tệp tin
B-
Thư mục có thể chứa thư mục con và tệp tin
C-
Tệp tin có thể chứa thư mục
D-
Hệ điều hành chỉ chứa thư mục gốc C:;D:…, không quản lý thư mục con C:;D:;…
10-
Kết thúc phiên làm việc với Windows 95/98/Me/2000:
A-
Cắt nguồn điện cung cấp cho máy tính
B-
Thoát tất cả các chương trình ứng dụng, chọn Start/Shutdown/OK
C-
Chọn Start/Shutdown/Shutdown/OK và trả lời No. Cho tất cả các thông báo sau đó(nếu có)
D-
Chờ một thời gian nhất định(Khoảng 3 phút) cho hệ thống tự động thoát và cắt nguồn điện cho máy tính
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 6968. Đăng: 04-10-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG