GMT: Thứ Hai, ngày 22  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 12 >> Hóa

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử   
 Hóa Hữu Cơ     Hóa Vô Cơ   

Hóa Hữu Cơ - Đề 59
Cho một luồng khí CO đi qua hỗn hợp gồm Na2O, MgO, Fe2O3, CuO nung nóng. Sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn chứa tối đa ? Trong quá trình sản xuất nhôm trong công nghiệp khoáng chất criolit (Na3AlF6) được sử dụng với mục đích chính là ? Nguyên tố Cs được lựa chọn trong việc chế tạo pin mặt trời vì lý do nào sau đây?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 07:50:27(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A-
Tinh thể của các kim loại kiềm đều có kiểu mạng lập phương tâm khối.
B-
Kim loại kiềm là kim loại có tính khử mạnh nhất so với kim loại khác trong cùng một chu kỳ
C-
Để bảo quản kim loại kiềm, ta phải ngâm chóng trong dầu hoả
D-
Chỉ có kim loại kiềm mới có cấu trúc lớp vỏ ngoài cùng là -ns1
2-
Phát biểu nào sau đây không đúng về kim loại kiềm:
A-
Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp
B-
Khối lượng riêng nhỏ
C-
Độ cứng thấp
D-
Độ dẫn điện cao
3-
Kim loại kiềm có tính khử mạnh vì
A-
Có 1 e ở lớp ngoài cùng
B-
Có bán kính lớn hơn so với nguyên tố cở cùng chu kỳ
C-
Có điện tích hạt nhân bé so với nguyên tố cùng chu kỳ
D-
Tất cả yếu tố trên
4-
Các kim loại kiềm có cấu tạo mạng tinh thể kiểu nào trong các kiểu mạng sau
A-
Lập phương và tâm khối
B-
Lập phương tâm diện
C-
Lục phương
D-
Tứ diện
5-
Nguyên tố Cs được lựa chọn trong việc chế tạo pin mặt trời vì lý do nào sau đây?
A-
Nguyên tử Cs chỉ có 1 electron liên kết yếu với hạt nhân.
B-
Trong nhóm IA, Cs là nguyên tố có bán kính nguyên tử lớn nhất, trừ franxi là nguyên tố phóng xạ.
C-
Năng lượng ion hoá thứ nhất của Cs là nhỏ nhất trong tất cả các kim loại
D-
Cả A, B, C đều đúng.
6-
Phản ứng sản xuất vôi: CaCO3 (r) → CaO (r) + CO2 (k) > 0 (phản ứng thu nhiệt) Biện pháp kĩ thuật tác động vào quá trình sản xuất vôi để tăng hiệu suất phản ứng là
A-
giảm nhiệt độ
B-
tăng nhiệt độ và giảm áp suất khí CO2
C-
tăng áp suất
D-
giảm nhiệt độ và tăng áp suất khí CO2
7-
Trong quá trình sản xuất nhôm trong công nghiệp khoáng chất criolit (Na3AlF6) được sử dụng với mục đích chính là
A-
tạo thành hỗn hợp có khả năng dẫn điện tốt hơn so với ban đầu.
B-
tạo ra lớp bảo vệ nhôm nóng chảy khỏi sự oxi hoá của oxi không khí.
C-
tạo thành hỗn hợp có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn so với ban đầu.
D-
tạo ra lớp bảo vệ điện cực khỏi bị ăn mòn.
8-
Một loại nước cứng có nồng độ các ion K+: 0,04 mol/l, Mg2+: 0,04 mol/l, Ca2+: 0,04 mol/l, Cl- : 0,04 mol/l, SO42-: 0,04 mol/l, HCO3-: 0,08 mol/l. Có thể làm mềm nước cứng bằng cách nào trong các cách sau?
A-
đun nóng nước
B-
dùng dung dịch Na2CO3
C-
dùng dung dịch HCl
D-
đun nóng hoặc dùng dung dịch Na2CO3
9-
Cho một luồng khí CO đi qua hỗn hợp gồm Na2O, MgO, Fe2O3, CuO nung nóng. Sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn chứa tối đa:
A-
4 kim loại và 4 oxit kim loại
B-
3 kim loại và 4 oxit kim loại
C-
2 kim loại và 6 oxit kim loại
D-
2 kim loại và 4 oxit kim loại
10-
Điều chế NaOH trong công nghiệp bằng phương pháp:
A-
cho Na2O tác dụng với H2O
B-
cho dung dịch Na2SO4 tác dụng với dung dịch Ba(OH)2
C-
điện phân dung dịch Na2SO4
D-
điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1063. Đăng: 07-10-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG