GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 Đồ họa     Hệ Điều Hành   

Trắc Nghiệm Kỹ Thuật Đồ Họa - Bài 19
Các phép chiếu cabinet : [a]--Cho hình ảnh thực hơn phép chiếu cavalier; [b]--Cho hình ảnh ảo hơn phép chiếu cavalier; [c]--Cho hình ảnh tỉ lệ thực cao hơn 1/2 so với phép chiếu cavalier; [d]--Cho hình ảnh tỉ lệ ảo cao hơn 1/2 so với phép chiếu cavalier.....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:30:28(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Các phép chiếu cabinet :
A-
Cho hình ảnh thực hơn phép chiếu cavalier
B-
Cho hình ảnh ảo hơn phép chiếu cavalier
C-
Cho hình ảnh tỉ lệ thực cao hơn 1/2 so với phép chiếu cavalier
D-
Cho hình ảnh tỉ lệ ảo cao hơn 1/2 so với phép chiếu cavalier
2-
Phép chiếu dưới đây là phép chiếu :
A-
Phép chiếu cùng kích thước
B-
Phép chiếu trực giao trục lượng học
C-
Phép chiếu vuông góc
D-
Phép chiếu phối cảnh
3-
Hình dưới đây cho có tâm chiếu trên trục z và có giá trị là :
A-
0
B-
Âm
C-
Dương
D-
Chưa xác định được
4-
Trong phép chiều phối cảnh, điểm mà tại đó tập hợp các đường thẳng song song được chiếu xuất hiện hội tụ về đó được gọi là :
A-
Tâm
B-
Điểm ảo
C-
Điểm thực
D-
Chưa xác định được
5-
Phép chiếu cabinet của một hình lập phương lên bề mặt chiếu với hai giá trị góc φ. Độ sâu của phép chiếu bằng :
A-
1/2 chiều rộng và chiều cao.
B-
1/4 chiều rộng và chiều cao.
C-
1/8 chiều rộng và chiều cao.
D-
Gấp 2 chiều rộng và chiều cao.
6-
Trong phéo chiều phối cảnh, mỗi tập hợp các đường thẳng song song được chiếu sẽ có :
A-
Một điểm ảo riêng
B-
Hai điểm ảo riêng
C-
Ba điểm ảo riêng
D-
Không xác định được điểm ảo
7-
Trong phéo chiều phối cảnh, các đường thẳng song song với mặt phẳng khi chiếu sẽ tạo ra :
A-
Đường thẳng trùng với mặt phẳng
B-
Các đường vuông góc với mặt phẳng được chiếu
C-
Các đường song song
D-
Không để tạo ra được hình chiếu
8-
Số lượng các điểm ảo chính trong một phép chiếu được xác định bởi :
A-
Số lượng các trục của hệ tọa độ thế giới thực cắt mặt phẳng chiếu
B-
Chiều dài các trục của hệ tọa độ thế giới thực cắt mặt phẳng chiếu
C-
Chiều rộng các trục của hệ tọa độ thế giới thực cắt mặt phẳng chiếu
D-
Chưa thể xác định được
9-
Phép chiếu trực giao, quang cảnh phía trước, bên sườn, và phía sau của đối tượng được gọi là :
A-
Mặt chiếu
B-
Mặt phẳng
C-
Mặt song song
D-
Mặt đối xứng
10-
Phép chiếu trực giao, quang cảnh phía trên của đối tượng được gọi là :
A-
Mặt chiếu
B-
Mặt phẳng
C-
Mặt song song
D-
Mặt đối xứng
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1733. Đăng: 11-10-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG