GMT: Thứ Sáu, ngày 16  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Động Lực Học Chất Điểm     Tĩnh Học Vật Rắn     Các Định Luật Bảo Toàn     Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 65
Một con lắc đơn có chiều dài 1 m. Kéo cho nó hợp với phương thẳng đứng góc 45o rồi thả nhẹ. Tính độ lớn vận tốc của con lắc khi nó đi qua vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 30o . Lấy g = 10 m/s2 A. 17,32 m/s B. 2,42 m/s C. 3,17 m/s D. 1,78 m/s
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:07:19(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh dốc dài 10 m, góc nghiêng giữa mặt dốc và mặt phẳng nằm ngang là 30o. Bỏ qua ma sát. Lấy g = 10 m/s2. Vận tốc của vật ở chân dốc là:
A-
10 m/s
B-
10 m/s
C-
5 m/s
D-
Một đáp số khác
2-
Một viên đạn đang bay thẳng đứng lên phía trên với vận tốc 200 m/s thì nổ thành hai mảnh bằng nhau. Hai mảnh chuyển động theo hai phương đều tạo với đường thẳng đứng góc 60o. Hãy xác định vận tốc của mỗi mảnh đạn .
A-
v1 = 200 m/s ; v2 = 100 m/s ; hợp với một góc 60o
B-
v1 = 400 m/s ; v2 = 400 m/s ; hợp với một góc 120o
C-
v1 = 100 m/s ; v2 = 200 m/s ; hợp với một góc 60o
D-
v1 = 100 m/s ; v2 = 100 m/s ; hợp với một góc 120o
3-
Một con lắc đơn có chiều dài 1 m. Kéo cho nó hợp với phương thẳng đứng góc 45o rồi thả nhẹ. Tính độ lớn vận tốc của con lắc khi nó đi qua vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 30o . Lấy g = 10 m/s2
A-
17,32 m/s
B-
2,42 m/s
C-
3,17 m/s
D-
1,78 m/s
4-
Một xe nặng 1,2 tấn chuyển động tịnh tiến trên đường thẳng nằm ngang có vận tốc thay đổi từ 10m/s đến 20m/s trong quãng đường 300m. Hợp lực của các lực làm xe chuyển động có giá trị nào sau đây:
A-
600N
B-
300N
C-
100N
D-
200N
5-
Khi một chiếc xe chạy lên và xuống dốc, lực nào sau đây có thể khi thì tạo ra công phát động khi thì tạo ra công cản?
A-
Thành phần pháp tuyến của trọng lực
B-
Lực kéo của động cơ
C-
Lực phanh xe
D-
Thành phần tiếp tuyến của trọng lực
6-
Một vật đang chuyển động với vận tốc v. Nếu hợp lực tác dụng vào vật triệt tiêu thì động năng của vật:
A-
Giảm theo thời gian
B-
Không thay đổi
C-
Tăng theo thời gian
D-
Triệt tiêu
7-
Tìm phát biểu SAI trong các phát biểu sau. Thế năng do trọng trường:
A-
Luôn luôn có trị số dương
B-
Tuỳ thuộc vào mặt phẳng chọn làm mốc thế năng
C-
Tỷ lệ với khối lượng của vật
D-
Sai khác nhau một hằng số đối với hai mặt phẳng ngang chọn làm mốc thế năng khác nhau
8-
Giả sử điểm đặt của lực F di chuyển một đoạn AB, gọi x là góc hợp bởi véc tơ F và véc tơ AB. Muốn tạo ra một công phát động thì:
A-
B-
C-
D-
9-
Hai vật được buộc vào hai đầu một sợi dây không giãn rồi vắt qua một ròng rọc cố định, khối lượng của các vật là m1 = 5kg, m2 = 3kg. Lúc đầu hệ vật được giữ yên, buông cho hệ chuyển động. Lấy g = 10m/s2, độ biến thiên thế năng của hệ sau khi bắt đầu chuyển động 1s là:
A-
60J
B-
100J
C-
25J
D-
20J
10-
Một chất điểm khởi hành không vận tốc ban đầu và chuyển động thẳng nhanh dần đều. Động năng của chất điểm có trị số:
A-
Tỷ lệ thuận với quãng đường đi
B-
Tỷ lệ thuận với bình phương quãng đường đi
C-
Tỷ lệ thuận với thời gian chuyển động
D-
Không đổi
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 751. Đăng: 12-10-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG