GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 Đồ họa     Hệ Điều Hành   

Trắc Nghiệm Multimedia - Bài 05
Sản phẩm trí tuệ trong đa phương tiện so sánh với công trình nghiên cứu khoa học? [a]--Sản phẩm trí tuệ trong khâu sáng tác; [b]--Phát hiện đặc điểm chung từ những cái riêng; [c]--Giống như công trình nghiên cứu khoa học; [d]--Sản phẩm trí tuệ đa phương tiện tách điểm riêng, khác biệt so với các điểm chung....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 18:02:30(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trong phụ lục hợp đồng sản xuất đa phương tiện, liên quan đến phát triển cơ sở dữ liệu có một số công việc?
A-
Thu thập dữ liệu, lập trình cơ sở dữ liệu, làm tư liệu
B-
Nhập dữ liệu, phát triển tích hợp dữ liệu, chỉ số hóa dữ liệu
C-
Phát triển tích hợp dữ liệu, chỉ số hóa dữ liệu và viết tài liệu về cơ sở dữ liệu, đào tạo
D-
Quản lí, thu thập dữ liệu, phát triển tích hợp dữ liệu, chỉ số hóa dữ liệu
2-
Sản phẩm trí tuệ trong đa phương tiện so sánh với công trình nghiên cứu khoa học?
A-
Sản phẩm trí tuệ trong khâu sáng tác
B-
Phát hiện đặc điểm chung từ những cái riêng
C-
Giống như công trình nghiên cứu khoa học
D-
Sản phẩm trí tuệ đa phương tiện tách điểm riêng, khác biệt so với các điểm chung
3-
Thu thập dữ liệu đa phương tiện theo cách nào?
A-
Tổ chức đi thực tế, hỏi-đáp, lấy dữ liệu
B-
Liệt kê các dữ liệu có do quan sát, ghi chép, lưu trữ
C-
Thu thập tạo nên cơ sở dữ liệu đa phương tiện
D-
Có phần mềm phỏng vấn, ghi dữ liệu
4-
Kế hoạch thực hiện quá trình đa phương tiện?
A-
Một số điểm : thu thập dữ liệu, về văn bản, video, âm thanh và ảnh
B-
Một số điểm : lịch trình, thu thập dữ liệu, kế hoạch về chụp ảnh, kế hoạch âm thanh
C-
Một số điểm : lịch trình, thu thập dữ liệu, thử mẫu, kế hoach ảnh tĩnh, kế hoạch ảnh động, kế hoạch âm thanh
D-
Một số điểm : thử mẫu, kế hoạch ảnh tĩnh, kế hoạch ảnh động, kế hoạch âm thanh
5-
Lên kế hoạch về âm thanh gồm các chi tiết nào?
A-
Lên kế hoạch về tiếng người, nhạc, âm thanh tự nhiên, tiếng động
B-
Lên kế hoạch về nhạc, âm thanh tự nhiên
C-
Lên kế hoạch về ca nhạc, bài hát
D-
Lên kế hoạch về tiếng động do nghệ sĩ tạo âm thanh tạo nên
6-
Lên kế hoạch về ảnh động gồm kế hoạch chi tiết gì?
A-
Về tổ chức vẽ các hoạt hình trong PaintShop PRO ANIMATION
B-
Về quay video rồi đưa vào máy tính
C-
Về dữ liệu động do phần mềm vẽ động, đoạn video, kĩ thuật nén dữ liệu
D-
Tổ chức vẽ hình trên phần mềm vẽ động rồi ghi lại bằng máy quay video
7-
Các pha sản xuất đa phương tiện được qui định chặt chẽ các các bước nào?
A-
Lập kế hoạch; viết kịch bản; thu thập dữ liệu; tích hợp dữ liệu; và In đĩa CD - ROM
B-
Phân tích thiết kế; viết kịch bản; thu thập dữ liệu; lập trình đa phương tiện; và In đĩa CD-ROM
C-
Phân tích thiết kế hệ thống; viết kịch bản; thu thập dữ liệu; tích hợp dữ liệu; và In đĩa CD-ROM
D-
Lập kế hoạch; viết kịch bản; thu thập dữ liệu; tích hợp dữ liệu; và phân phối sản phẩm đa phương tiện
8-
Tạo ảnh động cho quá trình sản xuất đa phương tiện cần những gì?
A-
Cần kịch bản, hiện trường quay video, đưa vào máy
B-
Cần kịch bản, và vẽ hình động
C-
Cần quay video
D-
Cần kịch bản, phần mềm tạo ảnh động, người vẽ hình động
9-
Quay video cần chuẩn bị những gì?
A-
Hiện trường quay; số hóa dữ liệu
B-
Các thiết bị đưa video clip vào máy tính
C-
Hiện trường quay; đưa đoạn video vào máy tính; nén dữ liệu video
D-
Chuẩn bị hiện trường quay; các nhân vật được quay
10-
Đánh giá định lượng (quantitative evaluation):
A-
Đánh giá tổng thể
B-
Đánh giá định lượng
C-
Bước đánh giá tiếp theo đánh giá định tính, cho phép đánh giá toàn diện đề tài đa phương tiện
D-
Là việc đánh giá liên quan đến việc đo kết quả theo các chỉ tiêu cần đạt. Giao diện người dùng cũng cần được kiểm tra
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1847. Đăng: 12-10-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG