GMT: Thứ Ba, ngày 11  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Động Lực Học Chất Điểm     Tĩnh Học Vật Rắn     Các Định Luật Bảo Toàn     Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 68
Đường tròn có đường kính AC = 2R = 1m. Lực F có phương song song với AC, có chiều không đổi từ A đến C và có độ lớn 600N. Tính công của F khi điểm đặt của F vạch nên nửa đường tròn AC: A. 600J B. 500J C. 300J D. 100J . Vật m = 100g rơi từ độ cao h lên một lò xo nhẹ (đặt thẳng đứng) có độ cứng k = 80N/m. Biết lực nén cực đại của lò xo lên sàn là 10N, chiều dài tự nhiên của lò xo là 20cm. Coi va chạm giữa m và lò xo là hoàn toàn mềm. Tính h. A. 70cm B. 50cm C. 60cm D. 40cm
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 11:44:30(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Đường tròn có đường kính AC = 2R = 1m. Lực F có phương song song với AC, có chiều không đổi từ A đến C và có độ lớn 600N. Tính công của F khi điểm đặt của F vạch nên nửa đường tròn AC:
A-
600J
B-
500J
C-
300J
D-
100J
2-
Khí cầu M có một thang dây mang một người m. Khí cầu và người đang đứng yên trên không thì người leo lên thang với vận tốc vo đối với thang. Tính vận tốc đối với đất của khí cầu:
A-
B-
C-
D-
3-
Vật m = 100g rơi từ độ cao h lên một lò xo nhẹ (đặt thẳng đứng) có độ cứng k = 80N/m. Biết lực nén cực đại của lò xo lên sàn là 10N, chiều dài tự nhiên của lò xo là 20cm. Coi va chạm giữa m và lò xo là hoàn toàn mềm. Tính h.
A-
70cm
B-
50cm
C-
60cm
D-
40cm
4-
Đặt hai mảnh giấy nhỏ song song nhau rồi dùng miệng thổi hơi vào giữa, khi đó hai mảnh giấy sẽ:
A-
Vẫn song song với nhau
B-
Chụm lại gần nhau
C-
Xoè ra xa nhau
D-
Lúc đầu xoè ra sau đó chụm lại
5-
Xét sự chảy thành dòng của chất lỏng trong một ống nằm ngang qua các tiết diện S1, S2 (S1 = 2S2) với các vận tốc là v1, v2. Quan hệ giữa v1, v2 là:
A-
v1 = 2v2
B-
v1 = 4v2
C-
v1 = v2
D-
v1 = 0,5v2
6-
Chuyển động nào dưới đây là chuyển động bằng phản lực:
A-
Vận động viên bơi lội đang bơi
B-
Chuyển động của máy bay trực thăng khi cất cánh
C-
Chuyển động của vận động viên nhảy cầu khi giậm nhảy
D-
Chuyển động của con Sứa
7-
Một ôtô A có khối lượng m1 đang chuyển động với vận tốc đuổi theo một ôtô B có khối lượng m2 chuyển động với vận tốc . Động lượng của xe A đối với hệ quy chiếu gắn với xe B là:
A-
= m1()
B-
= m1( + )
C-
= m1( )
D-
= m1( + )
8-
Một vật sinh công dương khi:
A-
Vật chuyển động nhanh dần đều
B-
Vật chuyển động chậm dần đều
C-
Vật chuyển động tròn đều
D-
Vật chuyển động thẳng đều
9-
Một vật sinh công âm khi:
A-
Vật chuyển động nhanh dần đều
B-
Vật chuyển động chậm dần đều
C-
Vật chuyển động tròn đều
D-
Vật chuyển động thẳng đều
10-
Một vận động viên đẩy tạ đẩy một quả tạ nặng 2 kg dưới một góc nào đó so với phương nằm ngang. Quả tạ rời khỏi tay vận động viên ở độ cao 2m so với mặt đất. Công của trọng lực thực hiện được kể từ khi quả tạ rời khỏi tay vận động viên cho đến lúc rơi xuống đất (Lấy g = 10 m/s2) là:
A-
400 J
B-
200 J
C-
100 J
D-
800 J
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 888. Đăng: 13-10-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG