GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Hóa Vô Cơ     Hóa Đại Cương     Đề thi   

Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 276
Có bao nhiêu phản ứng có thể xảy ra khi lần lượt có các cặp chất sau tác dụng với nhau từng đôi một : Fe ; Cu ; Cl2 ;FeCl2 ; FeCl3 ? Khi nhỏ dung dịch FeCl3 vào ống nghiệm chứa dung dịch KI. Hiện tượng có thể quan sát được là ? Trong một loại quặng sắt có chứa 80% Fe3O4, còn lại là các tạp chất khác. Hàm lượng sắt trong loại quặng này là ?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:30:50(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trong một loại quặng sắt có chứa 80% Fe3O4, còn lại là các tạp chất khác. Hàm lượng sắt trong loại quặng này là :
A-
57,9%
B-
72,4%
C-
80%
D-
85%
2-
Có bao nhiêu phản ứng có thể xảy ra khi lần lượt có các cặp chất sau tác dụng với nhau từng đôi một : Fe ; Cu ; Cl2 ; FeCl2 ; FeCl3.
A-
3
B-
4
C-
5
D-
6
3-
Khi nhỏ dung dịch FeCl3 vào ống nghiệm chứa dung dịch KI. Hiện tượng có thể quan sát được là :
A-
Dung dịch KI từ không màu hóa tím
B-
Dung dịch KI từ không màu hóa đỏ.
C-
Có sự xuất hiện kết tủa trắng xanh.
D-
Xuất hiện kết tủa nâu đỏ.
4-
Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3 thấy xuất hiện kết tủa (A) có màu vàng. Kết tủa (A) đã nêu là :
A-
Fe2S3
B-
FeS
C-
S
D-
Fe
5-
Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3 thấy xuất hiện kết tủa (A) có màu vàng. Trong phản ứng trên ta nói :
A-
H2S đã khử Fe3+ thành Fe kim loại.
B-
Fe3+ đã oxi hóa S2- thành S tự do
C-
Fe3+ đã oxi hóa thành Fe2+
D-
Các chất đã trao đổi với nhau các ion thành phần.
6-
Hợp chất sắt (II) bị khử.
A-
3FeO +10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H20
B-
2Al + 3FeO → Al2O3 + Fe
C-
Fe2O3 +6HCl → 2FeCl3 + 3H2O
D-
7-
Hợp chất sắt (II) bị oxi hóa.
A-
3FeO +10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H20
B-
2Al + 3FeO → Al2O3 + Fe
C-
Fe2O3 +6HCl → 2FeCl3 + 3H2O
D-
8-
Hợp chất sắt (III) bị khử.
A-
3FeO +10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H20
B-
2Al + 3FeO → Al2O3 + Fe
C-
Fe2O3 +6HCl → 2FeCl3 + 3H2O
D-
9-
Có thể dùng hồ tinh bột để nhận biết sản phẩm phản ứng.
A-
3FeO +10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H20
B-
2Al + 3FeO → Al2O3 + Fe
C-
Fe2O3 +6HCl → 2FeCl3 + 3H2O
D-
10-
Không phải phản ứng oxi hóa khử.
A-
3FeO +10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H20
B-
2Al + 3FeO → Al2O3 + Fe
C-
Fe2O3 +6HCl → 2FeCl3 + 3H2O
D-
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 703. Đăng: 13-10-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG