GMT: Thứ Năm, ngày 5  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Động Lực Học Chất Điểm     Tĩnh Học Vật Rắn     Các Định Luật Bảo Toàn     Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 129
Điều nào sau đây đúng khi nói về hệ kín: A. Các vật trong hệ chỉ tương tác với nhau mà khong tương tác với các vật ngoài hệ B. Trong hệ chỉ có các nội lực từng đôi trực đối C. Nếu có các ngoại lực tác động lên hệ thì các ngoại lực phải triệt tiêu lẫn nhau D. Cả A, B và C đều đúng . Chọn phương án SAI : A. Động lượng của mỗi vật trong hệ kín luôn không thay đổi. B. Động lượng của một vật là một đại lượng vectơ. C. Động lượng của một vật có độ lớn bằng tích khối lượng và vận tốc của vật. D. Tổng động lượng của một hệ kín luôn không thay đổi.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:01:09(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Điều nào sau đây đúng khi nói về hệ kín:
A-
Các vật trong hệ chỉ tương tác với nhau mà khong tương tác với các vật ngoài hệ
B-
Trong hệ chỉ có các nội lực từng đôi trực đối
C-
Nếu có các ngoại lực tác động lên hệ thì các ngoại lực phải triệt tiêu lẫn nhau
D-
Cả A, B và C đều đúng
2-
Chọn phương án SAI :
A-
Động lượng của mỗi vật trong hệ kín luôn không thay đổi.
B-
Động lượng của một vật là một đại lượng vectơ.
C-
Động lượng của một vật có độ lớn bằng tích khối lượng và vận tốc của vật.
D-
Tổng động lượng của một hệ kín luôn không thay đổi.
3-
Biểu thức của định luật II Newton có thể viết dưới dạng:
A-
B-
C-
D-
4-
Chọn phương án SAI trong các câu sau:
A-
Các định luật bảo toàn áp dụng được cho mọi hệ kín
B-
Khi các vật vĩ mô chuyển động với vận tốc lớn thì các định luật bảo toàn không còn đúng nữa
C-
Người ta có thể giải thích súng giật khi bắn bằng định luật bảo toàn động lượng
D-
Độ biến thiên động lượng trong một đơn vị thời gian có độ lớn bằng lực tác dụng lên vật
5-
Chọn các cụm từ sau đây để điền vào các chỗ trống cho hợp nghĩa khi nói về nguyên tắc hoạt động của tên lửA. ".......... cháy trong động cơ .......... phía trước và .......... phía sau. Các chất khí phụt ra sau làm tên lửa tiến lên".
A-
Hỗn hợp nhiên liệu và chất oxi hóa / hở / kín
B-
Hỗn hợp nhiên liệu và chất oxi hóa / kín / hở
C-
Không khí làm chất oxi hóa / kín / hở
D-
Không khí làm chất oxi hóa / hở / kín
6-
Hai vật có cùng khối lượng m, chuyển động với vận tốccó độ lớn bằng nhau (v1 = v2). Động lượng của hệ hai vật này là:
A-
B-
C-
D-
Cả A, B và C đúng
7-
Vật m1 chuyển động với vận tốc , vật m2 chuyển động với vận tốc . Điều nào sau đây đúng khi nói về động lượng của hệ hai vật này.
A-
tỉ lệ với m1
B-
tỉ lệ với m2
C-
cùng hướng với
D-
Cả A, B và C đều đúng
8-
Động lượng của một hệ được bảo toàn khi hệ:
A-
Chuyển động đều.
B-
Chuyển động không có ma sát.
C-
Chuyển động tịnh tiến.
D-
Cô lập.
9-
Khi bắn ra một viên đạn thì vật tốc giật lùi của súng:
A-
Tỉ lệ với khối lượng của đạn, tỉ lệ nghịch với khối lượng súng
B-
Tỉ lệ với khối lượng của súng, tỉ lệ nghịch với khối lượng đạn
C-
Tỉ lệ nghịch với khối lượng của đạn và súng
D-
Tỉ lệ nghịch với vận tốc của đạn
10-
Một vật chuyển động thẳng đều thì:
A-
Động lượng của vật không đổi.
B-
Xung của hợp lực bằng không.
C-
Độ biến thiên của động lượng bằng không.
D-
Cả A, B và C đều đúng
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1296. Đăng: 17-10-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG