GMT: Chủ Nhật, ngày 25  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Động Lực Học Chất Điểm     Tĩnh Học Vật Rắn     Các Định Luật Bảo Toàn     Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 142
Cho phương trình chuyển động của chất điểm là: x = 10t − 0,4t2, gia tốc của của chuyển động là : A. −0,8 m/s2 B. −0,2 m/s2 C. 0,4 m/s2 D. 0,16 m/s2 . Một vật chuyển động với phương trình : x = 10 + 3t − 4t2(m,s). Gia tốc của vật là: A.− 2m/s2 B. − 4m/s2 C. − 8m/s2 D.10m/s2
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 15:13:40(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho phương trình chuyển động của chất điểm là: x = 10t − 0,4t2, gia tốc của của chuyển động là:
A-
−0,8 m/s2
B-
−0,2 m/s2
C-
0,4 m/s2
D-
0,16 m/s2
2-
Một vật chuyển động với phương trình : x = 10 + 3t − 4t2(m,s). Gia tốc của vật là:
A-
− 2m/s2
B-
− 4m/s2
C-
− 8m/s2
D-
10m/s2
3-
Một xe đạp đang đi với vận tốc 3m/s bỗng hãm phanh và đi chậm dần đều. Mỗi giây vận tốc giảm 0,1m/s. Sau 10s vận tốc của xe là:
A-
1m/s
B-
4m/s
C-
3m/s
D-
2m/s
4-
Một vật chuyển động thẳng nhamh dần đều có vận tốc đầu là 18km/h. Trong giây thứ 5 vật đi được quãng đường 5,9m. Gia tốc của vât là?
A-
0,1m/s2
B-
0,2m/s2
C-
0,3m/s2
D-
0,4m/s2
5-
Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều đi được quãng đường s1 = 35m trong thời gian 5s ,s2 = 120m trong thời gian 10s. Tính gia tốc và vận tốc ban đầu của xe?
A-
1m/s2 ; 1m/s
B-
2m/s2 ; 2m/s
C-
3m/s2 ; 3m/s
D-
4m/s2 ; 4m/s
6-
Một vật chuyển động với phương trình x = 6t + 2t2 (m): Kết luận nào sau đây là SAI:
A-
Vật chuyển động nhanh dần đều.
B-
Gia tốc của vật là 2m/s2.
C-
Vật chuyển động theo chiều dương của trục toạ độ.
D-
Vận tốc ban đầu của vật là 6m/s.
7-
Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đọan đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ô tô chuyển động nhanh dần đều. Sau 20 s, ôtô đạt vận tốc 14 m/s. Gia tốc a và vận tốc v của ô tô sau 40 s kể từ lúc bắt đầu tăng ga là bao nhiêu ?
A-
a = 0,7 m/s2 ; v = 38 m/s.
B-
a = 0,2 m/s2 ; v = 18 m/s.
C-
a = 0,7 m/s2 ; v = 8 m/s.
D-
a = 1,4 m/s2 ; v = 66 m/s.
8-
Với công thức đường đi: s = 10t − 0,5t2 . Hãy xác định gia tốc của chuyển động?
A-
a = − 1m/s2
B-
a = − 2m/s2
C-
a = − 3m/s2
D-
a = − 4m/s2
9-
Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu 10m/s. Khi đi được 100m thì vận tốc ôtô đạt 20m/s. Tính gia tốc của ôtô ?
A-
a = 2,5 m/s2
B-
a = 1,5 m/s2
C-
a = 4,5 m/s2
D-
a = 0,5 m/s2
10-
Một vật chuyển động có công thức vận tốc : v = 2t + 6 (m/s). Quãng đường vật đi được trong 10s đầu là:
A-
10m.
B-
80m.
C-
160m.
D-
120m.
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 733. Đăng: 22-10-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG