GMT: Thứ Sáu, ngày 13  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Thế Giới Sống     Sinh Học - Tế Bào     Sinh Học - Vi Sinh Vật     Đề Thi     Đề Thi Nâng Cao   

Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 02
Các chức năng của cácbon trong tế bào là: A. Dự trữ năng lượng, là vật liệu cấu trúc tế bào; B. Cấu trúc tế bào, cấu trúc các enzim; C. Điều hoà trao đổi chất, tham gia cấu tạo tế bào chất; D. Thu nhận thông tin và bảo vệ cơ thể. Nước có vai trò quan trọng đặc biệt với sự sống vì: A. Cấu tạo từ 2 nguyên tố chiếm tỷ lệ đáng kể trong cơ thể sống; B. Chúng có tính phân cực............
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 22:09:26(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trong các nguyên tố sau, nguyên tố chiếm số lượng ít nhất trong cơ thể người là:
A-
Nitơ.
B-
Cácbon.
C-
Hiđrô.
D-
Phốtpho.
2-
Các chức năng của cácbon trong tế bào là:
A-
Dự trữ năng lượng, là vật liệu cấu trúc tế bào.
B-
Cấu trúc tế bào, cấu trúc các enzim.
C-
Điều hoà trao đổi chất, tham gia cấu tạo tế bào chất.
D-
Thu nhận thông tin và bảo vệ cơ thể.
3-
Nước có vai trò quan trọng đặc biệt với sự sống vì:
A-
Cấu tạo từ 2 nguyên tố chiếm tỷ lệ đáng kể trong cơ thể sống.
B-
Chúng có tính phân cực.
C-
Có thể tồn tại ở nhiều dạng vật chất khác nhau.
D-
Chiếm thành phần chủ yếu trong mọi tế bào và cơ thể sống.
4-
Nước là dung môi hoà tan nhiều chất trong cơ thể sống vì chúng có:
A-
Nhiệt dung riêng cao.
B-
Lực gắn kết.
C-
Nhiệt bay hơi cao.
D-
Tính phân cực.
5-
Nước đá có đặc điểm:
A-
Các liên kết hyđrô luôn bị bẻ gãy và tái tạo liên tục.
B-
Các liên kết hyđrô luôn bị bẻ gãy nhưng không được tái tạo.
C-
Các liên kết hyđrô luôn bền vững và tạo nên cấu trúc mạng.
D-
Không tồn tại các liên kết hyđrô.
6-
Các tính chất đặc biệt của nước là do các phân tử nước:
A-
Rất nhỏ.
B-
Có xu hướng liên kết với nhau.
C-
Có tính phân cực.
D-
Dễ tách khỏi nhau.
7-
Ôxi và Hiđrô trong phân tử nước kết hợp với nhau bằng các liên kết:
A-
Tĩnh điện.
B-
Cộng hoá trị.
C-
Hiđrô.
D-
Este.
8-
Khi trời bắt đầu đổ mưa, nhiệt độ không khí tăng lên chút ít là do:
A-
Nước liên kết với các phân tử khác trong không khí giải phóng nhiệt.
B-
Liên kết hidro giữa các phân tử nước được hình thành đã giải phóng nhiệt.
C-
Liên kết hiđro giữa các phân tử nước bị phá vỡ đã giải phóng nhiệt.
D-
Sức căng bề mặt của nước tăng cao.
9-
Nước có tính phân cực do:
A-
Cấu tạo từ oxi và hiđrô.
B-
Electron của hiđrô yếu.
C-
2 đầu có tích điện trái dấu.
D-
Các liên kết hiđrô luôn bền vững.
10-
Cácbonhiđrat là hợp chất hưũ cơ được cấu tạo bởi các nguyên tố:
A-
C, H, O, N.
B-
C, H, N, P.
C-
C, H, O.
D-
C, H, O, P.
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 2028. Đăng: 23-10-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG