GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 01
Chỉ số thông minh, hay IQ (viết tắt của intelligence quotient trong tiếng Anh), là một con số được xác định ở mỗi người sau khi hoàn tất một bộ kiểm tra. Bài kiểm tra đó xác định khả năng hoàn thành một số nhiệm vụ mà những người sống trong một xã hội thường gặp, và từ đó xác định khả năng học hỏi và lặp lại những cách "sử dụng trí thông minh".
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:44:22(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Số tiếp tục trong dãy số dưới đây là số nào?
6, 20, 62, 188, ?
A-
564
B-
566
C-
568
D-
600
2-
Số tiếp theo trong dãy số dưới đây là số nào?
100, 98, 94, 86, ?
A-
70
B-
77
C-
86
D-
94
3-
Con nào khác nhất trong các loài vật sau:
A-
Gấu
B-
Chó
C-
D-
Heo
4-
Cho dãy các nguyên tố sau: H → Li → B → N → F →... Hãy điền tiếp tên của nguyên tố tiếp theo cho phù hợp.
A-
Na
B-
K
C-
Ba
D-
Ca
5-
Ta có dãy số: 1→ 1→ 2→ 6→ 24→ 120 →... Hãy điền số thích hợp tiếp theo.
A-
460
B-
620
C-
720
D-
860
6-
Tìm số xuất hiện tiếp theo của dãy sao cho phù hợp với logic : 0; 3; 9; 21; ?
A-
29
B-
36
C-
45
D-
51
7-
Trong vòng 10 giây bạn đếm được bao nhiêu hình lục giác đều ở hình bên dưới?
A-
20
B-
23
C-
27
D-
30
8-
Hãy tìm số tiếp theo của dãy số: 1, 5, 13, 25, ?
A-
36
B-
41
C-
49
D-
62
9-
Trong bốn hình bên dưới, hình nào khác với các hình còn lại?
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
10-
Tìm hình thích hợp thay cho hình có dấu "?" bên dưới:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
[ Đặng Vân Oanh - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 2788. Đăng: 01-11-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG