GMT: Thứ Tư, ngày 12  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Động Lực Học Chất Điểm     Tĩnh Học Vật Rắn     Các Định Luật Bảo Toàn     Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 230
Một sợi dây đồng dài 1,8m có đường kính tiết diện ngang 0,8mm. Khi bị kéo bằng lực 25N thì thanh giãn ra 1mm. Xác định suất Y–âng của dây đồng? A. 8,95.1010Pa B. 8,95.109Pa C. 8,95.108Pa D. 8,95.107Pa Tính hệ số an toàn của dây cáp ở 1 cần trục tiết diện tổng cộng của chúng là 200mm2 và trọng lượng của hàng là 4900N. Giới hạn bền của thép dùng để làm dây cáp là 1,5.108Pa. Coi chuyển động của hàng là chậm và đều. A. 5,12 B. 6,12 C. 7,12 D. 8,12
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 23:54:26(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một sợi dây đồng dài 1,8m có đường kính tiết diện ngang 0,8mm. Khi bị kéo bằng lực 25N thì thanh giãn ra 1mm. Xác định suất Y–âng của dây đồng?
A-
8,95.1010Pa
B-
8,95.109Pa
C-
8,95.108Pa
D-
8,95.107Pa
2-
Tính hệ số an toàn của dây cáp ở 1 cần trục tiết diện tổng cộng của chúng là 200mm2 và trọng lượng của hàng là 4900N. Giới hạn bền của thép dùng để làm dây cáp là 1,5.108Pa. Coi chuyển động của hàng là chậm và đều.
A-
5,12
B-
6,12
C-
7,12
D-
8,12
3-
Một thanh thép dài 4 m, tiết diện 2cm2. Phải tác dụng lên thanh thép một lực kéo bằng bao nhiêu để thanh dài thêm 1,5mm? Có thể dùng thanh thép này để treo các vật có trọng lượng bằng bao nhiêu mà thanh không bị đứt? Biết suất Y–âng và giới hạn bền của thép là 2.1011Pa và 6,86.108 Pa.
A-
P < 137200
B-
P > 137200
C-
P = 137200
D-
P ≤ 137200
4-
Một thanh tròn đường kính 2 cm làm bằng thép có suất Y–âng 2.1011 Pa. Nếu giữ chặt một đầu và nén đầu kia bằng 1 lực 1,57.105 N thì độ co tương đối của thanh có giá trị nào?
A-
0,05%
B-
0,15%
C-
0,25%
D-
0,35%
5-
Một dây thép có tiết diện 0,1cm2, có suất Y–Âng là 2.1011Pa. Kéo dây bằng một lực 2000N thì dây dãn 2mm. Chiều dài của dây là bao nhiêu?
A-
2m
B-
3m
C-
4m
D-
5m
6-
Một dây kim loại đường kính 4mm có thể treo vật có trọng lượng tối đa là 4000N. Giới hạn bền của vật trên là?
A-
3,2.105Pa
B-
3,2.106Pa
C-
3,2.107Pa
D-
3,2.108Pa
7-
Một thanh thép dài 200cm có tiết diện 200mm2. Khi chịu lực kéo tác dụng, thanh thép dài thêm 1,5mm. Thép có suất đàn hồi E = 2,16.1011Pa. Độ lớn của lực kéo F là bao nhiêu?
A-
3,24.102N
B-
3,24.103N
C-
3,24.104N
D-
3,24.105N
8-
Một thanh thép dài 5m có tiết diện 1,5cm2 được giữ chặt 1 đầu. Cho biết suất đàn hồi của thép E = 2.1011 Pa. Lực kéo F tác dụng lên đầu kia của thanh thép bằng bao nhiêu để thanh dài thêm 2,5mm?
A-
1,5.101N
B-
1,5.102N
C-
1,5.103N
D-
1,5.104N
9-
Một thanh trụ có đường kính 5cm làm bằng nhôm có suất Y–âng E = 7.1010Pa. Thanh này đặt thẳng đứng trên một đế chống đỡ một mái hiên. Mái hiên tạo một lực nén lên thanh là 3450N. Hỏi độ biến dạng tỉ đối của thanh là bao nhiêu?
A-
2,5.10-5
B-
2,5.105
C-
2,5.10-4
D-
2,5.104
10-
Một thanh xà ngang bằng thép dài 5m, tiết diện 25cm2. Hai đầu của thanh được gắn chặt vào 2 bức tường đối diện. Hãy tính áp lực do thanh tác dụng lên hai bức tường khi thanh dãn thêm 1,2mm do nhiệt độ của nó tăng. Thép có suất đàn hồi E = 20.1010Pa. Bỏ qua biến dạng của các bức tường.
A-
1,2.103N
B-
1,2.104N
C-
1,2.105N
D-
1,2.106N
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1784. Đăng: 01-11-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG