GMT: Chủ Nhật, ngày 29  tháng 3, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 02
Chỉ số IQ thường được cho là có liên quan đến sự thành công trong học tập, trong công việc, trong Xã hội, những nghiên cứu gần đây cho thấy có sự liên quan giữa IQ và sức khỏe, tuổi thọ (những người thông minh thường có nhiều kiến thức hơn trong việc chăm sóc bản thân) và cả số lượng từ mà người đó sử dụng.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 14:46:00(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trong 5 loại sau đây, loại nào có đặc tính ít giống với bốn loại còn lại?
A-
Hành tây
B-
Tỏi
C-
Rau diếp
D-
Nho
E-
Nấm
2-
Trong 5 con vật sau đây, thì con nào có đặc điểm ít giống nhất với 4 con còn lại?
A-
Mèo
B-
Sư tử
C-
Chó
D-
Rùa
E-
Voi
3-
Tìm hình thích hợp thay vào dấu "?"
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
4-
Tìm hình thích hợp thay vào dấu "?"
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
5-
Tìm hình thích hợp thay vào dấu "?"
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
6-
Trong 5 hình sau, hình nào khác với những hình còn lại?
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
7-
Tìm hình logic thay cho hình có dấu "?"
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
8-
Tìm hình còn thiếu trong hình bát giác bên dưới
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
9-
Tìm hình logic thứ 4 của chuỗi hình bên dưới
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
10-
Tìm hình tiếp theo của chuỗi hình bên dưới:
A-
Hình E
B-
Hình D
C-
Hình C
D-
Hình B
E-
Hình A
[ Đặng Vân Oanh - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 2058. Đăng: 02-11-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG