GMT: Thứ Sáu, ngày 16  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 11
Trong khi chỉ số IQ của một cá thể trong những xã hội được phân bố trên cùng một thang IQ, nhưng những nhóm người khác nhau sẽ có những thang IQ có vị trí khác nhau. Trong khi người Do Thái và Đông Á có khu vực phân bố thang IQ cao hơn người Châu Âu, trong khi những người Latin và ở vùng hạ Sahara lại có khu vực phân bố thang IQ thấp hơn
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:21:21(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Con nào khác nhất trong các con còn lại?
A-
Chó
B-
C-
Gấu
D-
Lợn
E-
Trâu
2-
Tìm chữ khác loại trong các chữ cái sau:
A-
J
B-
K
C-
A
D-
M
E-
I
3-
Tìm chữ số còn thiếu trong dãy số sau:
1 1 2 6 24 120 ?
A-
200
B-
440
C-
600
D-
720
E-
900
4-
Tìm chữ số còn thiếu trong dãy số sau:
1 2 4 7 11 ?
A-
12
B-
16
C-
20
D-
25
E-
40
5-
Bạn hãy cho biết nhóm ký tự tiếp theo trong loạt ký tự sau là gì ? aaaa.bdzb.cgac.dizd.????
A-
enae
B-
ekze
C-
elxe
D-
emae
E-
eize
6-
Nếu từ WOLF tương ứng với số 8526, thì từ FLOW tương ứng với số nào sau đây ?
A-
2856
B-
6258
C-
5862
D-
5682
E-
6852
7-
Số tiếp theo trong dãy số sau đây là số nào ?
15…12…13…10…11…8…?
A-
5
B-
6
C-
7
D-
8
E-
9
8-
Số tiếp theo trong dãy số sau đây là số nào ?
144…121...100…81…64…??
A-
57
B-
49
C-
42
D-
36
E-
28
9-
Nếu DIDIIDID tương ứng với số 49499494, thì DIIDIIDD sẽ tương ứng với số nào ?
A-
94494499
B-
49949944
C-
49499494
D-
94944949
E-
49944949
10-
Bạn hãy sắp xếp các mẫu tự R, G, U, A, I, D, thành tên của : Con sông - Hành tinh - Quốc gia - Ðộng vật - Thực vật
A-
Con sông
B-
Hành tinh
C-
Quốc gia
D-
Ðộng vật
E-
Thực vật
[ Đặng Vân Oanh - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1283. Đăng: 04-11-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG