GMT: Thứ Hai, ngày 23  tháng 7, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính     Kiến Trúc Máy Tính     Kỹ Thuật Vi Xử Lý     Kĩ Thuật Truyền Số Liệu     Xử Lý Tín Hiệu Số     Hệ Thống Thương Mại Điện Tử     Bipolar Junction Transistor - BJT     Điện Tử Số     Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh   

Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính - Bài 25
Xét về chức năng, hệ thống nhớ máy tính có thể có ở: [a]--Bên trong bộ xử lý, RAM, đĩa từ [b]--Các thanh ghi, bộ nhớ trong, CD-ROM [c]--Các thanh ghi, ROM, băng từ [d]--Các thanh ghi, bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài.. Đối với hệ thống nhớ máy tính, có thể có các đơn vị truyền như sau: [a]--Theo từ nhớ [b]--Theo khối nhớ [c]--Cả a và b đều đúng [d]--Cả a và b đều sai....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 03:04:27(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Đối với bộ nhớ RAM, phát biểu nào sau đây là đúng:
A-
Là loại bộ nhớ không khả biến
B-
RAM là viết tắt của: Read Access Memory
C-
SRAM được chế tạo từ các tụ điện
D-
Là nơi lưu giữ thông tin mà máy tính đang xử lý
2-
Đối với bộ nhớ ROM, phát biểu nào sau đây là đúng:
A-
Được chế tạo từ mạch lật
B-
Được chế tạo từ transistor
C-
Được chế tạo từ diode
D-
Cả b và c
3-
Đối với bộ nhớ RAM, phát biểu nào sau đây là sai:
A-
DRAM được chế tạo từ mạch lật
B-
DRAM được chế tạo từ tụ điện
C-
SRAM được chế tạo từ mạch lật
D-
SRAM không cần phải làm tươi
4-
Cho chip nhớ SRAM có dung lượng 64K x 4 bit, phát biểu nào sau đây là đúng:
A-
Các đường địa chỉ là: A0 -> A15
B-
Các đường địa chỉ là: D0 -> D15
C-
Các đường dữ liệu là: A0 -> A3
D-
Các đường dữ liệu là: D1 -> D8
5-
Cho chip nhớ SRAM có dung lượng 16K x 8 bit, phát biểu nào sau đây là sai:
A-
Có 14 đường địa chỉ
B-
Có 8 đường dữ liệu
C-
Các đường địa chỉ là: A0 -> A13
D-
Các đường địa chỉ là: A0 -> A14
6-
Cho chip nhớ SRAM có các tín hiệu: A0 -> A13, D0 -> D15 , RD, WE. Phát biểu nào sau đây là sai:
A-
Dung lượng của chip là: 16K x 16 bit
B-
WE là tín hiệu điều khiển ghi dữ liệu
C-
RD là tín hiệu điều khiển ghi dữ liệu
D-
RD là tín hiệu điều khiển đọc dữ liệu
7-
Cho chip nhớ DRAM có các tín hiệu: A0 -> A7, D0 -> D7 , RD, WE. Phát biểu nào sau đây là đúng:
A-
Dung lượng của chip là: 8K x 8 bit
B-
Dung lượng của chip là: 64K x 8 bit
C-
RD là tín hiệu điều khiển ghi dữ liệu
D-
WE là tín hiệu điều khiển đọc dữ liệu
8-
Xét về chức năng, hệ thống nhớ máy tính có thể có ở:
A-
Bên trong bộ xử lý, RAM, đĩa từ
B-
Các thanh ghi, bộ nhớ trong, CD-ROM
C-
Các thanh ghi, ROM, băng từ
D-
Các thanh ghi, bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài
9-
Đối với hệ thống nhớ máy tính, có thể có các đơn vị truyền như sau:
A-
Theo từ nhớ
B-
Theo khối nhớ
C-
Cả a và b đều đúng
D-
Cả a và b đều sai
10-
Xét về các phương pháp truy nhập trong hệ thống nhớ, phát biểu nào sau đây là sai:
A-
Truy nhập tuần tự đối với bộ nhớ cache
B-
Truy nhập liên kết đối với bộ nhớ cache
C-
Truy nhập ngẫu nhiên đối với bộ nhớ trong
D-
Truy nhập trực tiếp đối với đĩa từ
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1204. Đăng: 04-11-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG