GMT: Thứ Bảy, ngày 4  tháng 4, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Quang học   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 72
Hai điện trở R1 = 6Ω và R2 = 8Ω mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện qua điện trở R1 là 2A. Câu nào sau đây là sai? A. I1 = I2 = I B. R = 14Ω C. U1 = 16V D. U2 = 16V Hai điện trở R1, R2 mắc song song. Câu nào sau đây là đúng? A. R > R1 B. R > R2 C. R = R1 + R2 D. R < R1 + R2
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 14:52:06(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hai điện trở R1 = 6Ω và R2 = 8Ω mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện qua điện trở R1 là 2A. Câu nào sau đây là sai?
A-
I1 = I2 = I
B-
R = 14Ω
C-
U1 = 16V
D-
U2 = 16V
2-
Hai điện trở R1, R2 mắc song song. Câu nào sau đây là đúng?
A-
R > R1
B-
R > R2
C-
R = R1 + R2
D-
R < R1 + R2
3-
R1 = 10Ω, R2 = 15Ω mắc song song với nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch có trị số là:
A-
25Ω
B-
12,5Ω
C-
D-
4-
R1 = 10Ω, R2 = 15Ω mắc song song với nhau. Câu nào sau đây là đúng?
A-
I1 = 1,5I2
B-
I1 = I2
C-
I2 = 1,5 I1
D-
I1 = 2,5 I2
5-
R1 = 10Ω, R2 = 20Ω, R3 = 30Ω mắc song song với nhau. Nhận định nào sau đây là đúng?
A-
I1 : I2 : I3 = 1: 3 : 2
B-
I1 : I2 : I3 = 2: 3 : 1
C-
I1 : I2 : I3 = 3: 2 : 1
D-
I1 : I2 : I3 = 1: 2: 3
6-
Có hai điện trở R1 = 15Ω, R2 = 30Ω biết R1 chỉ chịu được cường độ dòng điện tối đa là 1,5A, còn R2 chịu được cường độ dòng điện lớn nhất là 2A. Hỏi có thể mắc song song hai điện trở trên vào hai điểm có hiệu điện thế tối đa là bao nhiêu?
A-
22,5V
B-
60V
C-
67,5V
D-
82,5V
7-
Một dây dẫn có điện trở R = 27Ω. Phải cắt là bao nhiêu đoạn bằng nhau để khi mắc các đoạn đó song song với nhau thì điện trở tương đương của đoạn mạch có giá trị là 3Ω
A-
5
B-
4
C-
3
D-
2
8-
Mắc R1 vào hai điểm A,B của mạch điện thì I = 0,4A. Nếu mắc song song thêm một điện trở R2 = 10Ω mà I’= 0,8A thì R1 có trị số là:
A-
20Ω
B-
15Ω
C-
10Ω
D-
9-
Hai điện trở R1, R2 có trị số bằng nhau, đang mắc song song chuyển thành nối tiếp thì điện trở tương đương của mạch sẽ thay đổi thế nào?
A-
tăng lên 4 lần
B-
không đổi
C-
giảm đi 4 lần
D-
giảm 2 lần
10-
Hai điện trở R1, R2 có trị số bằng nhau, đang mắc song song chuyển thành nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch sẽ thay đổi thế nào?
A-
tăng 4 lần
B-
tăng 2 lần
C-
giảm 4 lần
D-
giảm 2 lần
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 862. Đăng: 07-11-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG