GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Quang học   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 74
Hai dây đồng, dài bằng nhau. Bán kính của tiết diện dây 2 gấp đôi bán kính của tiết diện dây 1. Kết luận nào sau đây là đúng? A. R1 < R2 B. R1 = R2 C. R1 = 4 R2 D. R2 = 4 R1 Hai dây sắt, dây 1 có đường kính và chiều dài gấp đôi dây 2. Kết luận nào sau đây là đúng? A. S1 < S2 B. R1 = 4 R2 C. R1 = ½ R2 D. R1 = R2
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:13:48(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hai dây đồng, dài bằng nhau. Bán kính của tiết diện dây 2 gấp đôi bán kính của tiết diện dây 1. Kết luận nào sau đây là đúng?
A-
R1 < R2
B-
R1 = R2
C-
R1 = 4 R2
D-
R2 = 4 R1
2-
Hai dây sắt, dây 1 có đường kính và chiều dài gấp đôi dây 2. Kết luận nào sau đây là đúng?
A-
S1 < S2
B-
R1 = 4 R2
C-
R1 = ½ R2
D-
R1 = R2
3-
Một dây Nikelin ρ = 0,40.10-6Ωm, dài 10m, tiết diện 0,1 mm2 sẽ có điện trở là:
A-
10Ω
B-
20Ω
C-
30Ω
D-
40Ω
4-
Một dây Nikelin ρ = 0,40.10-6Ωm, dài 10m, tiết diện 0,1 mm2 mắc vào hai điểm có U = 12V thì dòng điện qua nó có cường độ là:
A-
0,3A
B-
0,15A
C-
0,10A
D-
0,05A
5-
Trên một biến trở con chạy có ghi Rb ( 100Ω − 2A ). Câu nào sau đây là đúng khi nói về con số 100Ω ?
A-
là điện trở định mức của biến trở
B-
là điện trở bé nhất của biến trở
C-
là điện trở bắt buộc phải sử dụng
D-
là điện trở lớn nhất của biến trở
6-
Trên một biến trở con chạy có ghi Rb ( 100Ω − 2A ). Câu nào sau đây là đúng về con số 2A ?
A-
Cường độ dòng điện lớn nhất được phép qua biến trở
B-
Cường độ dòng điện bé nhất được phép qua biến trở
C-
Cường độ dòng điện định mức của biến trở
D-
Cường độ dòng điện trung bình qua biến trở
7-
Một bóng đèn dây tóc Đ(12V − 0,5A) mắc nối tiếp với một biến trở Rb vào hai điểm có U = 18V, trị số của biến trở để đèn sáng bình thường là:
A-
B-
C-
12Ω
D-
15Ω
8-
Cho mạch điện như hình vẽ trên: Khi dịch chyển con chạy C về phía M thì số chỉ của am pe kế và vôn kế thay đổi thế nào?
A-
A tăng, V giảm
B-
A tăng, V tăng
C-
A giảm, V tăng
D-
A giảm, V giảm
9-
Cho mạch điện như hình vẽ:
Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là 9V, bóng đèn Đ( 6V- 3W ). Để đèn sáng bình thường, trị số của biến trở là:
A-
12Ω
B-
C-
D-
10-
Cho mạch điện như hình vẽ sau:
Khi dịch chyển con chạy C về phía N thì số chỉ của am pe kế và vôn kế thay đổi thế nào?
A-
A tăng, V giảm
B-
A tăng, V tăng
C-
A giảm, V tăng
D-
A giảm, V giảm
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 785. Đăng: 09-11-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG