GMT: Thứ Sáu, ngày 13  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính     Kiến Trúc Máy Tính     Kỹ Thuật Vi Xử Lý     Kĩ Thuật Truyền Số Liệu     Xử Lý Tín Hiệu Số     Hệ Thống Thương Mại Điện Tử     Bipolar Junction Transistor - BJT     Điện Tử Số     Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh   

Trắc Nghiệm Kĩ Thuật Truyền Số Liệu - Bài 04
Truy xuất ngẫu nhiên là : [a]--Tất cả các trạm tranh chấp kênh truyền không có điều khiển [b]--Tất cả các trạm sử dụng kênh truyền theo danh sách đã đăng ký [c]--Tất cả các trạm truy nhập kênh theo kiểm soát của máy chủ [d]--Tất cả các ý trên đều đúng.... Truy xuất kênh truyền theo phương pháp gán cố định là : [a]--Cả khe thời gian và kênh tần số được gán trước cho mỗi trạm [b]--Kênh tần số được gán trước cho mỗi trạm [c]--Khe thời gian được gán trước cho mỗi trạm [d]--Tất cả các ý trên đều sai......
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:20:18(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Có một số phương pháp điều khiển truy xuất khác nhau được dùng để điều khiển truy xuất vào phần dung lượng có sẵn:
A-
Truy xuất ngẫu nhiên
B-
Gán cố định
C-
Gán theo yêu cầu
D-
Tất cả các ý trên đều đúng
2-
Truy xuất ngẫu nhiên là :
A-
Tất cả các trạm tranh chấp kênh truyền không có điều khiển
B-
Tất cả các trạm sử dụng kênh truyền theo danh sách đã đăng ký
C-
Tất cả các trạm truy nhập kênh theo kiểm soát của máy chủ
D-
Tất cả các ý trên đều đúng
3-
Truy xuất kênh truyền theo phương pháp gán cố định là :
A-
Cả khe thời gian và kênh tần số được gán trước cho mỗi trạm
B-
Kênh tần số được gán trước cho mỗi trạm
C-
Khe thời gian được gán trước cho mỗi trạm
D-
Tất cả các ý trên đều sai
4-
Truy xuất kênh truyền theo phương pháp gán theo yêu cầu là:
A-
Cung cấp một số khe thời gian theo yêu cầu gọi tắt là khe thời gian theo yêu cầu
B-
Trạm cơ bản cung cấp một hay nhiều khe thời gian thông điệp (message time slot)
C-
Cả A và B đều đúng
D-
Cả A và B đều sai
5-
Mức độ suy giảm cho phép của đường truyền cáp là mức:
A-
Mức đảm bảo tỷ số S/N tại bất kỳ điểm nào trên dường cáp
B-
Mức được quy định trên chiều dài cáp để đảm bảo hệ thống nhận có thể phát hiện và dịch được tín hiệu ở máy thu
C-
Mức tăng ích của bộ khuếch đại
D-
Mức can nhiễu trên chiều dài cáp
6-
Bất kỳ một kênh truyền nào đều có một băng thông xác định liên hệ với nó ảnh hưởng của nó tới:
A-
Các thành phần tần số của tín hiệu
B-
Biên độ của tín hiệu
C-
Góc pha của tín hiệu
D-
Không ảnh hưởng gì đến tín hiệu
7-
Khi không có tín hiệu một đường truyền là lý tưởng nếu mức điện thế trên đó là zero. Nhưng trên đường truyền vẫn khác zero.Mức tín hiệu này được gọi là mức nhiễu đường dây nguyên nhân gây nhiễu có thể là:
A-
Là nhiễu xuyên âm (crosstalk). Nhiễu hình thành do 2 dây dẫn đặt kề nhau
B-
Nhiễu xung điện
C-
Nhiễu nhiệt (therm noise)
D-
A, B và C đều là nguyên nhân gây can nhiễu đường dây
8-
Một môi trường truyền dẫn đơn giản nhất là:
A-
Đường truyền 2 dây không xoắn
B-
Đường truyền 2 dây xoắn
C-
Đường truyền cáp đồng trục
D-
Đường truyền vệ tinh
9-
Các vệ tinh dùng cho mục đích liên lạc thường thuộc dạng địa tĩnh phát biểu nào sau đây là đúng:
A-
Không cần đồng bộ với sự quay của trái đất
B-
Cần đồng bộ với sự quay của trái đất
C-
Quỹ đạo quanh trái đất mất 24 giờ nhằm đồng bộ với sự quay quanh mình của trái đất và do đó vị trí của vệ tinh là đứng yên so với mặt đất
D-
Quỹ đạo quanh trái đất mất 12 giờ
10-
Dùng các tín hiệu điện vì sai nhằm đạt được cự ly truyền xa hơn và tốc độ cao hơn.tín hiệu này trong các chuẩn nào:
A-
Giao tiếp EIA-530
B-
Giao tiếp EIA-430/V35
C-
Giao tiếp RS 422A/V11
D-
A và C
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 2191. Đăng: 09-11-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG