GMT: Thứ Bảy, ngày 20  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 12
Chỉ số IQ thường được cho là có liên quan đến sự thành công trong học tập, trong công việc, trong Xã hội, những nghiên cứu gần đây cho thấy có sự liên quan giữa IQ và sức khỏe, tuổi thọ (những người thông minh thường có nhiều kiến thức hơn trong việc chăm sóc bản thân) và cả số lượng từ mà người đó sử dụng.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 09:43:04(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Mảnh ghép nào dưới đây trong số các mảnh A, B, C, D và E khi ghép với mảnh ở bên trái sẽ tạo ra một hình vuông hoàn chỉnh?
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
2-
Cho 5 hình như bên dưới, hình nào khác với các hình còn lại?
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
3-
Cho 5 hình như bên dưới, hình nào khác với các hình còn lại?
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
4-
Hình nào khác với các hình còn lại?
A-
Hình bảy cạnh
B-
Hình tam giác
C-
Hình lục giác
D-
Hình lập phương
E-
Hình ngũ giác
5-
Cho hình bên dưới:

Hình trên còn thiếu hình nào trong số các hình sau:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
6-
Hình lục giác nào trong số các hình A, B, C, D và E có thể thêm vào một dấu chấm sao cho cả hai dấu chấm đáp ứng được cùng điều kiện như hai dấu chấm trong hình lục giác bên trái?
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
7-
Cho chuỗi hình:

Tiếp theo chuỗi hình trên là hình nào trong số các hình sau?
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
8-
Cho hình:

Tiếp theo là hình:

Nếu cho hình:

Tiếp theo là hình nào dưới đây?
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
9-
Từ nào trong ngoặc đơn có nghĩa gần nhất với từ in hoa?
THEO DÕI (Ra lệnh, Quan sát, Can thiệp, Xâm nhập, Kết luận)
A-
Ra lệnh
B-
Quan sát
C-
Can thiệp
D-
Xâm nhập
E-
Kết luận
10-
Hãy chọn ra hai từ trái nghĩa nhau nhất?
Sự tự do, Sự phù phiếm, Sự trong trắng, Sự điềm đạm, Sự phi lý, Sự đối cực
A-
Sự tự do & Sự điềm đạm
B-
Sự phù phiếm & Sự điềm đạm
C-
Sự trong trắng & Sự phi lý
D-
Sự đối cực & Sự tự do
E-
Sự phù phiếm & Sự phi lý
[ Đặng Vân Oanh-ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1509. Đăng: 13-11-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG